Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Met voorwoord van Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer.

Vraag aan een Nederlandse minister of hij macht heeft en hij zal ontkennend antwoorden. Stel dezelfde vraag aan een willekeurige topondernemer, en ook hij zal ontkennen. Heeft het volk dan de macht, zoals het woord “democratie” suggereert? Vraag het aan mensen in de Betuwe, en zij zullen in lachen uitbarsten – als zij macht hadden was de Betuwelijn er nooit gekomen. Zo het volk al macht heeft, dan toch in zeer beperkte mate.

De vraag die in De atlas van de macht centraal staat is deze: wie zijn de mannen (en de enkele vrouw) die in de Nederlandse economie de lakens uitdelen? De auteur heeft in zijn zoektocht naar het antwoord tal van namen boven tafel gekregen van mensen die, vaak in betrekkelijke anonimiteit, een grote hoeveelheid macht kunnen uitoefenen. Een netwerk van financiële en personele participaties werd blootgelegd en is weergegeven in een schat aan grafisch materiaal. In één oogopslag krijgt de lezer inzicht in een bonte verzameling netwerkers, topbestuurders en lobbyspecialisten.

De atlas is het resultaat van een studie naar de machtsconcentratie in het Nederlandse bedrijfsleven. Behalve een top-100 van machtigste ondernemers en een top-50 van machtigste bedrijven bevat het boek ook een groot aantal kaarten van de onderlinge netwerken, biografieën, bedrijfsprofielen, en achtergrondinformatie over invloedrijke organisaties in het bedrijfsleven. Daarmee is het een onmisbaar naslagwerk geworden voor journalisten, studenten, kranten- en tijdschriftenlezers, mensen die geïnteresseerd zijn in maatschappijvraagstukken, politiek of economie, etcetera. Zowel de leek als de professional zal met deze atlas zijn voordeel kunnen doen. Daarbij komt nog dat de atlas een lust voor het oog is geworden. Het boek is uitgevoerd in fullcolour, is rijkelijk geïllustreerd, en op heus atlasformaat.

Drs. Nico Schouten (1945), socioloog, is als medewerker verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de Socialistische Partij in Rotterdam.
Karel Glastra van Loon (1962 – 2005) was schrijver en free lance journalist. Zijn roman ‘De Passievrucht’ won de AKO-literatuurprijs en de Generale Bank Literatuurprijs 1999.

In samenwerking met Ketchup Press

ATLAS VAN DE MACHT
ISBN 978 90 6728 087 7

ATLAS VAN DE MACHT – UPDATE 2000
ISBN 978 90 6728 108 9

Nico Schouten, Karel Glastra van Loon

In dit supplement wordt een actueel overzicht van de machtigen van dit land gepresenteerd. Met een Top 10 van de allermachtigsten, een Top 5 van de machtige bedrijven. Met analyses naar aanleiding van verschuivingen in de lijst. Nieuwe biografiën en nieuwe bedrijfsprofielen.

In samenwerking met Ketchup Press