Selecteer een pagina

handboek voor gedetineerden

Gerard de Jonge
Hettie Cremers

Adviezen zijn verstrekt door George Sánchez, ervaringsdeskundige.


Vraagbaak voor gedetineerden, hun omgeving, en hun hulpverleners


Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt om alle aspecten van het strafrecht in een toegankelijke taal weer te geven. De wildgroei aan regels en maatregelen is in deze volledig geactualiseerde editie beknopt weergegeven. De zesde druk van het Bajesboek bevat de gebruikelijke schat aan uitgebreide en leesbare informatie voor gedetineerden. Allerhande zaken waarmee zij te maken kunnen krijgen komen aan bod, en hun rechten en plichten worden op heldere wijze uiteen gezet.

In tegenstelling tot vorige edities is er geen apart deel over Terbeschikkingstelling opgenomen. Dat vereist langzamerhand namelijk een apart boek. De Terbeschikkinggestelden komen alleen aan bod voorzover ze nog als ‘passant’ in een huis van bewaring of gevangenis verblijven.

Gerard de Jonge is bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit van Maastricht.

Hettie Cremers is advocaat te Berlicum en lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

paperback
ISBN 9789067281270
NUR 824
495 pagina’s
EUR 30,00

gebonden
ISBN 9789067282147
NUR 824
495 pagina’s
EUR 50,00

Radio1