Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Tweetalige uitgave

Vertaald door Jan Jonk

Bēowulf is het eerste meesterwerk van de Engelse literatuur, en het vroegste Europese heldendicht in de volkstaal. In alliteratieve verzen verhaalt het van de held Bēowulf, die het monster Grendel doodt en, na vijftig jaar koning te zijn geweest over zijn Zweedse volk, zelf sterft bij het verslaan van een draak, waarna hij door zijn volgers plechtig wordt bijgezet in een grafheuvel.

Deze vertaling van anglist en taalkundige Jan Jonk (1943) wil een zo zuiver mogelijke afspiegeling zijn van het origineel, met behoud van de oorspronkelijke betekenissen van de woorden uit het Oud-Engels, en van de dichtvorm: het Alliteratieve Germaanse Toppenvers.

ISBN 978 90 6728 113 3