Selecteer een pagina

Guus Houtzager

Een van de intrigerendste figuren uit de Bijbel is Daniël. Als balling en gijzelaar verblijft hij aan het hof van de Babylonische koning Nebukadnessar, die in 586 v.Chr. Jeruzalem, de hoofdstad van het oude Israël, heeft verwoest. Dankzij zijn bijzondere begaafdheid groeit Daniël uit tot de belangrijkste droomuitlegger en raadsheer van de tiran Nebukadnessar. In deze deels op het bijbelverhaal gebaseerde roman beschrijft Guus Houtzager het angstaanjagende kat- en muisspel tussen de wrede machthebber en de machteloze profeet tegen de achtergrond van het zinderende Babylon, de eerste wereldstad uit de geschiedenis.

Na Hector, over de moedige Trojaanse held, is Daniël het tweede deel van Houtzagers trilogie over onverzettelijke figuren uit de Oudheid die door hun moed en inzicht bepalend waren voor de vorming van algemeen menselijke waarden.

DEEL 2 VAN GUUS HOUTZAGERS TRILOGIE OVER ONVERZETTELIJKE FIGUREN UIT DE OUDHEID DIE DOOR HUN MOED EN INZICHT BEPALEND WAREN VOOR DE VORMING VAN ALGEMEEN MENSELIJKE WAARDEN.

ISBN 9789067282352
NUR 300
165 pagina’s
EUR 19,90

bestellen

NBD|Biblion recensie
Het verhaal van Daniel speelt in het Babylon van Nebukadnesar, rond 580 v.C. Volgens de moderne bijbelwetenschap is het echter zo’n 400 jaar later geschreven. Zekerheid of Daniel werkelijk bestaan heeft hebben we daarom niet. Het verhaal zelf heeft wel altijd tot de verbeelding gesproken door de vastberadenheid waarmee Daniel zijn geloof trouw bleef in een vijandige omgeving. In deze roman wordt deze schimmige figuur op een verbazingwekkende manier tot leven gewekt. De auteur (1955) weet een moderne probleemstelling -de twijfel aan God en aan zichzelf- te incorporeren in een antieke cultuur waarin godsgeloof vanzelfsprekend was. Feit en fictie zijn prachtig met elkaar verbonden. Met een verbluffend invoelingsvermogen wordt hier inhoud gegeven aan een mystiek bijbelverhaal, los van alle theologisch gesteggel. Het verhaal is heel bijbels gebleven en toch heel werelds geworden. De lezer zal zich geheel kunnen herkennen in dit ooggetuigenverslag uit een 2500 jaar oude authentieke samenleving. Een genot om te lezen.
A.P.G. Spamer

Links naar recensies:
Recensie J.P. van de Giessen
Bijbelcultuur.nl