Selecteer een pagina

Verhalen uit de praktijk van orgaantransplantatie

Hebt u een formulier ontvangen van het Donorregister? Orgaandonor worden… of niet?

De hele waarheid kan u helpen uw mening te vormen. In dit boek komen verschillende (ervarings)deskundigen aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun twijfels, overtuigingen, persoonlijke belevingen.

Dit boek geeft geen uitsluitsel over wat uw persoonlijke keuze zou moeten zijn. Het helpt u wel een mening te vormen over hoe u zelf tegenover orgaantransplantatie staat, zonder u de wet te laten voorschrijven. Door te trachten de héle waarheid te vertellen, inclusief de minder aangename kanten.

Door haar werk als tekstschrijver werd Pamela de Gelder-Stark in 2002 geconfronteerd met vragen omtrent orgaantransplantatie. Zij besloot op zoek te gaan naar (ervarings)deskundigen en hen haar vragen voor te leggen. Hetgeen resulteerde in deze interviewbundel met indringende vraaggesprekken en soms ontroerende, persoonlijke verhalen van zeer uiteenlopende aard.

ISBN 9789067281898
NUR 740
128 pagina’s
EUR 15,00

bestellen