Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Diverse auteurs
Colette Braeckman, Boudewijn Chorus, Ignace de Haes, GĂ©rard de Selys, Jean-Luc Einaudi, Hans Krikke, Karin Lievens, Anne Maesschalk, Willem Oltmans, Ignacio Ramonet en Hans van der Loo (voorwoord).

Het beeld dat de meeste mensen van de massamedia hebben is, dat deze vrij en onafhankelijk opereren. Een krant heeft haar eigen karakter, maar de nieuwsgaring is altijd objectief. In De medialeugen wordt een totaal ander beeld geschetst, en wel door mensen die het kunnen weten. Journalisten van uiteenlopende nationaliteit en gezindheid beschrijven in verschillende bewoordingen soortgelijke verschijnselen. Zij verhalen over verboden onderwerpen, gecensureerd nieuws, gemarginaliseerde zienswijzen en weggemanoeuvreerde journalisten. Het geheel van hun bijdragen verschaft een frappante kijk achter de coulissen van de journalistiek.

Uitgave i.s.m. Uitgeverij EPO, Antwerpen

ISBN 978 90 6728 055 6