Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Een geschiedenis van productiewijzen en een economisch alternatief: het postkapitalisme

We leven in een tijd waarin genoeg middelen ter beschikking staan om nu en in de toekomst iedere bewoner van deze aarde een bestaan in redelijke welvaart en welzijn te garanderen.
Alleen is daar een ander economisch stelsel voor nodig.

Onder het kapitalisme en zijn huidige vorm het neoliberalisme, moeten een miljard mensen zien rond te komen van minder dan 1 US dollar per dag en bijna 2 miljard van minder dan 2 dollar per dag. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en de sociale ongelijkheden nemen toe, evenals de overbelasting van de mensen en de aarde en de aantasting van de biosfeer. Er zijn onder het kapitalisme ook wel verbeteringen doorgevoerd, maar die zijn voornamelijk het resultaat van sociale strijd en inzet, en niet van het kapitalisme zelf.

Voor de opheffing van de sociale en economische problemen is dan ook een nieuw economisch stelsel nodig, waarin een noodzakelijke voorwaarde is vervuld om de sociale en economische problemen tot een oplossing te brengen: het postkapitalisme.
De schrijver geeft een uitvoerige analyse van de voorkapitalistische en kapitalistische productiewijze. Op grond hiervan wijst hij naar een mogelijke weg uit het kapitalisme, namelijk de uitsluiting van de meerwaardevorming, alsook beschrijft hij de fundamenten van de nieuwe orde van het postkapitalisme: een productiesfeer waarin geen geld meer omgaat (de zogenaamde ‘schoning’ van de productie), naast de invoering van een voor iedereen ongeveer gelijk periodiek budget.

De opvattingen in dit boek over de weg uit het kapitalisme, en de fundamenten van het postkapitalisme, werden nog niet eerder in de literatuur beschreven en zijn als zodanig dan ook te zien als nieuwe elementen in de groeiende discussie over economische alternatieven waar iedereen bij wint.

ISBN 978 90 6728 171 3