Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

De strijd van defensieklokkenluider Fred Spijkers

Op 14 september 1984 voert Rob Ovaa, munitiespecialist van Defensie, tests uit met een mortiermijn van Nederlandse makelij. Bij de leiding is dan al bekend dat de mijn ernstige gebreken vertoont. Er zijn al eerder ongelukken mee gebeurd, met fatale afloop. Eigenlijk zou het wapen niet meer gebruikt mogen worden, maar vernietiging is kostbaar en zou gezichtsverlies voor de legerleiding betekenen. Als Ovaa bij de test om het leven komt, doet Defensie er dan ook alles aan om de ware toedracht te verhullen.

Fred Spijkers, maatschappelijk werker bij Defensie, krijgt de opdracht om Ovaa’s weduwe te vertellen dat de dood van haar man door hemzelf is veroorzaakt. Spijkers wil niet liegen en weigert. Prompt wordt hij ontslagen – het begin van een lange strijd met als inzet de waarheid en persoonlijke rehabilitatie.

Die strijd duurt inmiddels 23 jaar. Een man tegen de Staat is de onthullende reconstructie van een affaire die ondertussen is uitgegroeid tot Nederlands grootste klokkenluidersschandaal.


RECTIFICATIE:
In het boek Een man tegen de staat, uitgegeven door Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, zijn door mij, Alexander Nijeboer, een aantal beschuldigingen en uitlatingen aan het adres van de heer Fabius gedaan die de rechtbank onvoldoende gegrond en bovendien grievend acht. Het gaat om de volgende passages:
•Op pagina 310-311 heb ik een passage opgenomen waarin ik de heer Fabius van fraude beschuldig, ik stel dat de heer Fabius zijn militaire bliksemcarrière bij de Koninklijke Marechaussee te danken heeft aan het verhullen van de ware oorzaken van de mijnongelukken, en ik de heer Fabius betitel als lijkenruimer voor Defensieminister Job de Ruiter. Deze beschuldigingen en uitlatingen jegens de heer Fabius zijn onvoldoende gegrond door mij gedaan en zijn grievend jegens de heer Fabius en worden hierbij gerectificeerd conform de veroordeling bij vonnis van de rechtbank Amsterdam, op 2 april 2008 gewezen.
•Verder citeer ik op pagina 78 en bladzijde 311 voormalig Officier van Justitie Veurink, waarbij ten onrechte de indruk wordt gewekt dat hij doelt op de heer D.G.J. Fabius, generaal-majoor b.d. Dit is niet het geval. Ook dit rectificeer ik conform de veroordeling bij vonnis van de rechtbank Amsterdam, op 2 april 2008 gewezen.

Alexander Nijeboer
en
Stichting Uitgeverij Papieren Tijger


ISBN 978 90 6728 195 9