Selecteer een pagina

Voorstellen voor een maakbare welvaart voor alle generaties

Vlugschrift 22

De kringloop is verstoord. Alles en iedereen werkt in Europa voor de kosten van de vergrijzing, voor de pensioenen en zorgkosten van de oudere generaties. Maar zonder dat de jongere generaties in staat worden gesteld de snel oplopende kosten te betalen.

De crisis heeft sociaal ernstiger gevolgen dan nodig is en beïnvloedt de woon- en werksituatie. De oude oplossingen voldoen niet meer in de veranderende omstandigheden van het tijdperk van vergrijzing. Vooral de verschillende pensioenstelsels in Europa combineren slecht met de uniforme nationale begrotingseisen van het Verdrag van Maastricht.

Herstel de Kringloop! ontwart het onoverzichtelijke geheel van met elkaar verknoopt beleid dat anders uitwerkt dan bedoeld. Door lessen te trekken uit het verleden komt dit pamflet tot samenhangende voorstellen voor een betere toekomst. In 1945 stond Europa er veel slechter voor en binnen vijftien jaar was er een Wirtschaftswunder. Dat kan opnieuw.

 

Reacties op De Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat (Papieren Tijger, 2007):

‘voorspellen een beursneergang’ Volkskrant 19-01-2007

‘in begrijpelijke taal…’ Staatscourant 09-02-2007

‘reads like a wake-up call’ IPE-Magazine 5 May 2007

‘een interessant boek met een dwingend thema’ Geron december 2007

Het intergenerationeel Overleg, door Sander Boelens

Het verdrag van Maastricht in de era van vergrijzing, door Sander Boelens e.a.

 

ISBN 978 90 6728 295 6
NUR 780
176 pagina’s
EUR 12,50

bestellen