Selecteer een pagina

Henri van Nispen

VBI RES PUBLICA ERRAT, RELIGIO FLORESCIT
Waar politiek faalt, bloeit religie

Ant. Ivlianvs

 

Oorlog dreigt. Aan Antonius Julianus de taak om de ernst van de situatie te bepalen. Daarnaast moet hij in de joodse gewesten bewijsmateriaal verzamelen voor het vermeende wanbeheer van de Romeinse prefect, Pontius Pilatus.

Al bij hun doortocht door Galilea krijgen Julianus en zijn helpers te maken met de groepering rondom Klopas, de oom van ene Jozua, ook bekend als Jezus. Wanneer er daarna in het oorlogskamp van de viervorst Herodes Antipas enkele moorden plaatsvinden, vermoedt Julianus meteen de hand van Klopas, een vermoeden dat bewaarheid lijkt te worden wanneer een aan Klopas gerichte boodschap wordt onderschept. Tot overmaat van ramp belast de viervorst Julianus met het onderzoek naar de moorden en dit brengt hem in contact met de uiterst scherpzinnige maar o zo dodelijke stiefdochter van de vorst, Salome.

Geluk of opzet? Julianus overleeft Salome’s teenorakel, maar in Jeruzalem blijkt Pilatus op de hoogte van zijn komst – en zijn missie. Samenspannend met Antipas en Salome dringt de prefect Julianus het onderzoek op naar de activiteiten van de gevaarlijke kliek rond Jozua de Nazoreeër. Met het leven van zijn geliefde slavin op het spel heeft Julianus geen keus. De gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op, maar steeds wanneer Julianus de ware toedracht meent te achterhalen, toont zich de weerbarstige werkelijkheid, en verandert het perspectief; zoals de kruisiging van de Nazoreeër – en de gevolgen daarvan – onverbiddelijk laat zien.

En wanneer Julianus ten slotte het ware brein achter het meedogenloze plan gevonden denkt te hebben, verliest hij meer dan hem lief is. Kan Julianus de kleuren van zijn dromen nog veranderen?

Recensie op Leestafel

ISBN 9789067282321
NUR 300
318 pagina’s
EUR 23,00

bestellen