Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Ontwikkelingen naar een zelfstandig Koerdistan

Joost Jongerden, m.m.v. Guido van Leemput, fotografie: Judith Scheltema

Sinds de verwikkelingen rond Abdullah Ă–calan staat Koerdistan weer op de politieke agenda … Auteur Joost Jongerden en fotografe Judith Scheltema bezochten Koerdistan vele malen. Zij deden er uitgebreid onderzoek naar de leefomstandigheden, de geschiedenis en de politieke verhoudingen van dit in dramatische omstandigheden verkerende gebied. Zij kregen Koerden uit allerlei geledingen en van diverse gezindten te spreken en waren zelfs in staat toegang tot PKK-kampen te verkrijgen.

Hun schat aan bevindingen hebben zij neergelegd in Het recht op dromen, in een coherent en begrijpelijk geheel. Daardoor geeft het de lezer inzicht in de ingewikkelde politieke verhoudingen in een gebied waarover veel gesproken wordt, maar waarvan slechts weinigen echt op de hoogte zijn. Het recht op dromen geeft in journalistieke stijl een beeld van diverse soorten Koerdisch nationalisme en de achtergronden daarvan. Daaruit komt een beeld naar voren van een Koerdische beweging die in de toekomst wel eens een belangrijk stempel zou kunnen gaan drukken op de verhoudingen in het Midden-Oosten. Alleen daarom al een boek van belang. Compleet met beknopt historisch overzicht.

Van Joost Jongerden verscheen ook Het verwoeste land, Berichten van de oorlog in Turks-Koerdistan (1997).

Uitgave i.s.m. AMU, Amsterdam

ISBN 978 90 6728 056 3