Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid

Rein Heijne (samensteller)

Humanistisch Erfgoed 14

Ter gelegenheid van de Wereldhumanismedag op 21 juni 2008 lanceerde het Huis van Erasmus het project ‘Brieven aan Erasmus’. Voor het project werden mensen uitgenodigd een brief aan Erasmus (1466-1536), de patroon van het [i]Huis van Erasmus[i], te sturen. De mensen werd gevraagd om in de brieven vanuit hun eigen visie en levenservaringen in te gaan op de actualiteit van Erasmus’ denken. Boven verwachting kwamen er binnen een jaar tijd ruim twintig brieven binnen, die met veel genoegen werden gelezen. De epistels zijn afkomstig van bekende en van minder bekende Nederlanders en Vlamingen. Onder de schrijvers bevinden zich hoogleraren, journalisten, politici, leerkrachten en andere geïnteresseerde burgers. Uit alle inzendingen spreekt een grote betrokkenheid met het gedachtegoed van een van de bekendste filosofen uit de Lage Landen. Daarom werd besloten deze brieven als bundel uit te geven. Het geheel biedt een breed en gevarieerd palet van eigentijdse visies op het leven en denken van Erasmus. In de bundel zijn de brieven in drie thematische hoofdstukken gegroepeerd: geweldloosheid, humanisme en opvoeding. Dat de bundel verschijnt in de reeks het Humanistisch Erfgoed is niet toevallig. Erasmus behoort immers als christelijk humanist, die tolerantie en ondogmatisch denken hoog in het vaandel voerde, onmiskenbaar tot de humanistische traditie. Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum en Huis van Erasmus

ISBN 97890672822703

Filmpje presentatie 27 oktober 2011