Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Willem Oltmans heeft meer dan veertig jaar gestreden tegen de maatregelen die de Staat der Nederlanden heeft genomen om hem als journalist de mond te snoeren. Zijn andere mening over het dekolonisatiebeleid van Nederland jegens Indonesië werd hem in de jaren vijftig en zestig door de overheid zeer kwalijk genomen.
De Nederlandse Staat vond de onafhankelijkheid van voormalig Nederlands Indië maar niks en mensen die dat wel een positieve ontwikkeling vonden werden verketterd. Willem Oltmans heeft zich hier niet bij neergelegd en is stug doorgegaan met zijn journalistieke werk. Niet meer vanuit Nederland maar vanuit de Verenigde Staten. Overal, en tot op de dag van vandaag, bleef en blijft de Nederlandse Staat haar sabotage jegens Oltmans uitoefenen.
Negen jaar geleden is Oltmans begonnen aan een juridische procedure tegen de Staat der Nederlanden om genoegdoening te eisen voor de schade die hij door de overheidssabotage al die jaren heeft ondervonden. Dit jaar is aan de procedure een einde gekomen door de uitspraak van de arbitragerechter. Willem Oltmans werd volledig in het gelijk gesteld en de overheid werd verplicht de geleden schade te vergoeden.
Willem Oltmans beschrijft in In het land der blinden… en in het hierop volgende boek …Is Eénoog koning, wat de visie was die hem in de problemen bracht met de Nederlandse overheid en de internationale inlichtingendiensten. En vooral wat regeringen zijn en hoe de inlichtingendiensten werken.
In het land der blinden vertelt Oltmans’ verhaal van 1956 tot 1980. Natuurlijk zullen Soekarno, Fidel Castro, Che Guevara en Lumumba de revue passeren. Maar ook prins Bernhard en Luns, JFK en Nixon. En natuurlijk wordt uitgelegd wat invisible government, Secret Team en Raad van generaals zijn. En wat Blowtorch Bob, de Mohrenschildt, Verrips, Dimitrov en Keijer in Oltmans’ leven deden…

ISBN 9789067281072