Selecteer een pagina

Op 30 september 2009 was het vijf jaar geleden dat Willem Oltmans stierf.

Laatste wapenfeiten bevat een selectie van columns die Willem gedurende het laatste jaar van zijn leven op internet publiceerde.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal dat van zeer grote invloed is op de keuzes die gemaakt worden in het leven. Willem was daar sterk van doordrongen en keek in zijn commentaren vaak naar dat verhaal. Zeker wanneer de publieke opinie sterk was, probeerde Willem de zaak van de andere kant te bekijken. Al in het derde jaar van zijn journalistieke loopbaan (in 1956) kwam hij er achter dat dit niet in dank afgenomen werd. Zijn drang om ook het verhaal van Soekarno te vertellen, toen hij als vijand van Nederland te boek stond, heeft hem tot in het jaar 2000 beziggehouden. Waar hij ook ging, de Staat der Nederlanden probeerde hem – met succes – het werken zeer moeilijk, of liefst onmogelijk te maken. In mei 2000 werd Willem na een tien jaar durend juridisch gevecht met de staat in het gelijk gesteld. Hij ontving een schadevergoeding van 16 miljoen gulden, waarvan hij de helft mocht afstaan aan de belastingkist.

In 2003 stelde Henk Krol van de Gay Krant Oltmans een website ter beschikking waarop hij mocht schrijven wat hij wilde. Het was een podium waar hij met erg veel plezier gebruik van maakte. Er was niemand meer die hem restricties oplegde over wat hij wel of niet kon schrijven en alles werd gepubliceerd.
De columns in deze bundel zijn allemaal op willemoltmans.com gepubliceerd geweest. Zijn humor, zijn opvallende schrijfstijl, zijn scherpe kritiek en zijn uitgebreide geschiedenislessen. Van een aantal columns is zijn gelijk bewezen, van anderen zijn zijn beweringen door de geschiedenis achterhaald, maar ze zijn allemaal ècht van Willem.

ISBN 9789067282390
NUR 401
152 pagina’s
EUR 18,50

bestellen