Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Vlugschrift 9

Fragment:

Onlangs was er een etentje in Londen, waar onder meer Alexander, Maxima, Constantijn en Laurentine Brinkhorst aan deelnamen.
De kroonprins gaf te kennen behoorlijk de pest aan homo’s te hebben. Hij keurde het feit van homo-huwelijken, als erkend door het parlement, krachtig af. Eén der aanwezigen aan de maaltijd merkte in genegenheid voor Alexander op, dat hij zich wellicht genuanceerder over dit onderwerp zou moeten uitlaten.
Daarop antwoordde hij: “Godverdomme, ik zeg wat ik wil.”
Voor iemand, die op televisie verkondigt klaar te zijn voor het koningschap, bewees dit gedrag, ook al bevond hij zich in familie- en vriendenkring, dat hij nog altijd niet weet hoe het hoort. Voor de werkelijk beschaafde persoon maakt binnen- of buitenshuis nimmer enig verschil. De toekomstige koning zit duidelijk op de ongemanierde Bernhard-Beatrix-lijn, wat weinig verheugends belooft voor de toekomst.
Deze Oranjes zouden er de conversatie tussen de heer en mevrouw Van Vliesvleugel uit Erik, of het klein insectenboek van Godfried Bomans maar eens op moeten nalezen, hoewel het waarschijnlijk voor die wijsheid te laat is.

ISBN 9789067281362