Selecteer een pagina

Jansen & Janssen Dossier 1

Buro Jansen & Janssen

Vervolg op ‘De vluchteling achtervolgd’, het in 1990 door Buro Jansen & Janssen uitgevoerde onderzoek naar de bemoeienissen van de BVD met vluchtelingen en asielzoekers. De belangrijkste conclusie toen was dat het voor de betrokkenen onduidelijk en verwarrend was dat de BVD ook via de politie opereert. Het onderscheid tussen de vreemdelingendienst van de politie en de inlichtingendienst was niet duidelijk. Omdat die twee functies in de praktijk vaak ook nog werden gecombineerd door een en dezelfde persoon, was het voor nieuwkomers extra moeilijk om erachter te komen waar ze aan toe waren. Voor de asielzoeker betekende dit systeem van ‘dubbele petten’ dat er weinig overeind bleef van het officiĆ«le recht om medewerking aan het werk van inlichtingendiensten te weigeren. Helemaal omdat middelen als intimidatie, bedreiging en misleiding (‘Als je niet meewerkt, waarom zouden we je dan een asielstatus verstrekken?’) niet werden geschuwd. Het boek leidde tot veel media-aandacht en uiteindelijk tot Kamervragen.

Tien jaar later is er veel veranderd, maar de pogingen om asielzoekers en migranten te werven als informant gaan door. De politieke verhoudingen in de wereld hebben zich gewijzigd: het zijn nu andere landen waar vluchtelingen vandaan komen, en ze komen deels om andere redenen. De asielprocedures zijn aangescherpt en het is nu niet langer de Vreemdelingendienst maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk is voor de toelatingsprocedure. In dezelfde periode is het werk van inlichtingendiensten en het opsporingsonderzoek van politie en justitie naar elkaar toe geschoven, deels overlapt het elkaar zelfs. Dit levert opnieuw onduidelijke situaties op. De afgelopen jaren zijn de procedures voor een verblijfsvergunning in Nederland strenger geworden, en de mogelijkheden er een te krijgen kleiner. Voor asielzoekers, die toch al in een kwetsbare positie verkeren, werd de afhankelijkheid van Nederlandse instanties daardoor versterkt. Tegen deze achtergrond is het in Misleidende methode gepubliceerde onderzoek uitgevoerd.

ISBN 9789067281621
NUR 747
101 pagina’s
EUR 12,50

bestellen