Selecteer een pagina

Platform Tegen Wapenhandel

Dit boek gaat over oorlog.Of eigenlijk: over voorbereiding op oorlog. Want zo moet wapenhandel wel gezien worden. Nederland levert aan die wapenhandel een bijdrage van betekenis. Het staat op de zevende plaats in de top-tien van wapenexporterende landen. Hierover is weinig bekend, want veel informatie over wapenexport is geheim. Zelfs de Tweede Kamer wordt amper geïnformeerd.

Met Nederlandse wapenhandel in de jaren '90 geeft het Platform Tegen Wapenhandel inzicht in deze schimmige tak van export. De auteurs volgen het traject waarmee een wapen op een slagveld terechtkomt: van de fabrikanten – via Den Haag – naar landen waar met de mensenrechten vaak een loopje wordt genomen. Duidelijk wordt dat, op grond van de criteria die de Nederlandse regering zelf opstelde, veel leveranties nooit hadden mogen plaatsvinden.

Het Platform Tegen Wapenhandel, opgericht in 1997, is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties op het gebied van ontwapening, waaronder het Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief (AMOK). Het Platform verzamelt en beheert zeer specifieke informatie over wapenhandel en -produktie. Deze kennis wordt verspreid via een knipselkrant en publikaties in kranten en tijdschriften, en beleeft met dit boek een belangrijke bundeling.

ISBN 9789067280983
150 pagina's
EUR 13,60
bestellen