Selecteer een pagina

Wie doet eraan mee en wanneer hebben ze effect

Vlugschrift 17

Dirk Kloosterboer

De afgelopen jaren wisten de andersglobalisten de aandacht op zich te vestigen met spectaculaire acties bij internationale topontmoetingen. In Nederland heeft de beweging nog niet zoveel van zich laten horen, maar in reactie op de oorlog in Irak en het beleid van de kabinetten-Balkenende begint ook hier langzaam maar zeker een protestbeweging van de grond te komen.

De andersglobalisten en anti-oorlogsdemonstranten roepen allerlei vragen en commentaren op: valt er wel iets te verwachten van zo’n samenraapsel van vage clubjes die vaak niet eens een gemeenschappelijk standpunt weten te formuleren? Waarom is er regelmatig sprake van geweld bij protesten? En hoe komt het dat het andersglobalisme in Nederland zo moeizaam van de grond komt in vergelijking met andere landen?

Uit allerlei onderzoeken is inmiddels redelijk wat bekend over protestbewegingen: wie doen er mee aan protesten, waar hangt het van af of mensen meedoen, wat is de rol van organisaties en welke factoren bepalen of protesten ook daadwerkelijk maatschappelijke effecten tot stand brengen. In dit boekje wordt een samenvatting gegeven van deze onderzoeken.

In het eerste hoofdstuk wordt een aantal voorbeelden van protestbewegingen beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat in op de vraag wie er meedoet aan protestacties. Hoofdstuk drie gaat over de wisselwerking tussen protesten en de overheid: hoe reageert de overheid op protestacties en wat voor effect heeft dit weer op de protesten. Het vierde hoofdstuk gaat in op de factoren die bepalen of protesten succesvol zijn. Ten slotte wordt in het vijfde hoofdstuk ingegaan op de Nederlandse situatie.

ISBN 9789067281775
NUR 697
80 pagina’s
EUR 10,00

bestellen