Selecteer een pagina
Tweede (herziene) druk

Margot Heijnsbroek

In het najaar van 1974, als bijna heel Nederland achter de bezettingspolitiek van Israël staat, arriveren twee studentes in Beiroet voor een reis door het Midden-Oosten. Hun einddoel is Palestina. Ze zoeken er méér dan cultuur en plezier. Al jaren actief in de Leidse Palestina Werkgroep willen ze met eigen ogen zien hoe het met de Palestijnen in de diaspora en de bezette gebieden gesteld is. Bij hun bezoek aan vluchtelingenkampen worden ze diep geraakt door de armoede en ellende.

De avond voor hun vertrek uit Damascus verzoekt de Palestijnse gastheer de twee een wat merkwaardige brief op de Westelijke Jordaanoever te bezorgen. Erg belangrijk maar niet gevaarlijk, zegt hij en ze gaan aarzelend akkoord. Dan wordt de brief ontdekt door de Israëlische grenspolitie bij de Allenby Bridge (de ‘grens’ tussen Jordanië en Westelijke Jordaanoever). Als de brief na ontcijfering een recept voor het maken van bommen blijkt te bevatten, belanden de studentes in de gevangenis en moeten vrezen voor langdurige opsluiting.

Drie jaar geleden, en zo’n dertig jaar na dato, werd deze geschiedenis, gereconstrueerd door een van de studentes van weleer, gepubliceerd. In deze uitgebreide herdruk beschrijft ze bovendien hoe het verder ging met o.a.: reisgenote Paula, briefschrijver George, en Aisha en Rasmia, haar Palestijnse gevangenisvriendinnen waarvan ze de eerste onlangs, na 35 jaar, weer heeft ontmoet. Ten slotte geeft de schrijfster haar visie op de vraag naar de hardnekkige, bijna algemene sympathie voor Israël alhier én op de perspectieven voor vrede.

Met een voorwoord van Midden-Oostenspecialist Robert Soeterik. Zie hieronder.

Tweede herziene druk

ISBN 9789067282468
NUR 697
194 pagina’s
EUR 17,50

bestellen

Interview Mare Online


VOORWOORD
Reisdoel Palestina is een bijzonder interessant en meeslepend geschreven boek. Het bevat een nauwgezette reconstructie van een reis die de auteur en haar politieke vriendin in de eerste helft van de jaren zeventig naar het Midden-Oosten maakten en die in Israëlische gevangenschap zou eindigen. En passant komen belangwekkende zaken aan de orde, zoals pro-Palestijns activisme in het toen zeer pro-Israëlische Nederland; gevangenschap waarin men ineens volledig op zichzelf wordt teruggeworpen en waarin heel andere spelregels gelden dan in een normaal bestaan in Nederland; overeind zien te blijven in een situatie waarin men niet langer autonoom kan handelen en waarbij gevoelens worden gemanipuleerd; vriendschappen die ineens tegen het licht worden gehouden, dan wel op de proef worden gesteld; maar ook de steun en de kracht van de vrouwelijke Palestijnse medegevangenen, evenals de lotsverbondenheid met hen en met het Palestijnse volk waarvan de samenleving (en daarmee het bestaan) door joodse kolonisten en hun Westerse pleitbezorgers stelselmatig wordt verwoest. De grote mate van openhartigheid voegt een extra dimensie aan het boek toe. Reisdoel Palestina gaat ook over een episode in de relatie tussen Nederland en Israël. De lotgevallen van twee Nederlanders, die onder dubieuze omstandigheden gevangen zijn gezet om uiteindelijk in een dubieus proces tot een gevangenisstraf veroordeeld te worden, hebben een breder Nederlands publiek wellicht voor het eerst en op een inleefbare manier met de repressieve methoden van de staat Israël geconfronteerd. Dat heeft snel tot diplomatiek overleg achter de schermen aanleiding gegeven. Want de regeringen van zowel Israël als Nederland hadden geen baat bij meer negatieve publiciteit (in Nederland was dat de regering van de zeer pro-Israëlische Joop den Uyl en diens minister van Defensie, Henk Vredeling, plus minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, die bekend stond om zijn meer dan gemiddelde pro-Israëlische sympathieën). In ruil voor een vervroegde vrijlating moet Israël overigens wel een kleine diplomatieke concessie van Nederland los hebben weten te krijgen. Daarmee is Reisdoel Palestina behalve een indrukwekkend egodocument ook een stukje geschiedschrijving van de Nederlands-Israëlische betrekkingen.

Robert Soeterik Midden-Oostenspecialist Amsterdam, december 2009