Selecteer een pagina

De 150 eenvoudige passies uit De 120 dagen van Sodom van D.A.F. de Sade

Geïllustreerd door Anton Proosdij

In De 120 dagen van Sodom, een onvoltooid manuscript uit 1785, beschrijft Markies de Sade 600 manieren om tot een ejaculatie te komen. De potsierlijkheid van veel van de ten tonele gevoerde passies is groot, zeker bij de eerste 150 eenvoudige, waar het in dit boek om gaat. Juist daardoor valt er ook voor hen die niet op deze manier tot een ejaculatie kunnen of willen komen (bijvoorbeeld omdat ze vrouw zijn) volop te genieten.

Vele illustratoren hebben zich aan het werk van De Sade gewaagd in de vorm van erotische tekeningen, sierlijke tekeningen, grappige tekeningen of wat al niet meer. Anton Proosdij doet een poging om De Sade’s stijl – niet suggereren maar expliciet tonen – te benaderen (overtreffen is natuurlijk onmogelijk). Elke tekening is een zo volledig mogelijke weergave van een van de 150 verhalen uit het eerste deel van De 120 dagen van Sodom, daarin draait het allemaal om de uitwisseling van de lichaamssappen: Wat komt waar vandaan en wat stroomt waarheen? Of anders gezegd: Neem ik een beetje van jou, krijg jij een beetje van mij, of je het nu leuk vindt of niet.

Anton Proosdij heeft eerder tekeningen gepubliceerd in het onregelmatig verschijnende tijdschrift Sukwints. I

ISBN 9789067281645
NUR 640
150 pagina’s
EUR 10,00

bestellen