Selecteer een pagina

Over de arbeidsverhouding tussen gedetineerden en Justitie

Gerard de Jonge

Sinds de opening van het Amsterdamse Rasphuis in 1596 worden gedetineerden in Nederland dagelijks gedwongen tot het verrichten van vaak afstompende, nauwelijks beloonde arbeid. Deze studie wil de vanzelfsprekendheid doorbreken waarmee de overheid meent naar believen over de arbeidskracht van gevangenen te kunnen beschikken. Bij nadere beschouwing blijkt geen rechtvaardiging voor de toegepaste arbeidsdwang en onderbetaling te bestaan.

De auteur stelt voor de gedetineerden als normale werknemers tegemoet te treden en presenteert een wettelijk kader waarbinnen dat zou kunnen worden gerealiseerd. Strijd tégen arbeidsdwang en vóór een betere beloning kan het zelfbewustzijn van gedetineerden verhogen en de buitenwereld duidelijk maken dat het wegstoppen van veroordeelden achter tralies geen oplossing biedt voor de onderliggende maatschappelijke problematiek.

ISBN 9789067280617
NUR 820
306 pagina's
EUR 25,00
bestellen