Selecteer een pagina

De vóór-geschiedenis van de ‘GROOTE’ oorlog
Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de ‘Eerste Wereldoorlog’ van 1914-1918 Deel 1 – basisboek (1702-1871)

Fré Morel

Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van een kleine machtselite en volledig ten koste komt van de wereldburgers. Oorlogen die als een morbide ketting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarvan de feitelijke oorzaken door de machtige belanghebbers worden weg gelogen. Morel neemt de lezer mee naar een periode vér voor de ‘Eerste Wereldoorlog’ waar ze kennis kunnen maken met de voorgeschiedenis van die ‘Groote Oorlog’, een mensenslachting op wereldschaal die in 1914 zou losbranden.

ISBN 9789067282062
NUR 689
255 pagina’s
EUR 19,50

bestellen