Selecteer een pagina

De invloed van 1968 op ons bestaan

Vlugschrift 20

Sander Boelens

De jaren zestig waren de mooiste tijd ooit. Men werd ouder, rijker en gelukkiger. Iedereen was jong, de benzine kostte vrijwel niets, van milieuproblemen, klimaatsopwarming of de gevaren van kernenergie had nog niemand gehoord. De vakanties en de auto kwamen voor iedereen binnen handbereik. Het was de tijd van loonexplosies, van nacalculaties, waarin onderwijsgevenden en ambtenaren jaarlijkse bonussen kregen om mee te groeien met het bedrijfsleven. Iedereen was jong, en gedroeg zich zo. Niets lag vast behalve het verlangen naar een toekomst die nog beter zou worden.

In Verstoorde kringlopen wordt uiteengezet hoe de als norm gestelde jaren zestig er toe geleid hebben dat er een hufterige samenleving is ontstaan. De erfenis van de jaren zestig staat inmiddels op gespannen voet met voor een sociale samenleving wezenlijke kernbegrippen als ‘wederkerigheid’, ‘betrokkenheid’ of het ouderwetse, maar onvolprezen, ‘burgerschap’. Of het nu om werk, gezin, pensioen, vriendschap, relaties of financiën gaat, lekker lezend pakt men de essenties van de langzaam vastlopende maatschappij op.

Reacties op de Armoede van het rijkrekenen, waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat:
‘begrijpelijke taal’, de Staatscourant 09-02-2007
‘reads like a wake-up call’, Investment and Pensions Europe, 5 May 2007
‘een interessant boek met een dwingend thema’, Geron december 2007
‘goede cijfers en interessante theorieën’, Vrij Nederland 15-03-2008

ISBN 9789067282154
NUR 780
133 pagina’s
EUR 10,00

bestellen