Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Teksten en voordrachten van Jan van Zijverden (1928-2003)

Met inleidingen van Bert Gasenbeek, Cees Maas, Alexander Maas, en Wouter Veraart en Wilbert Mennings.

Humanistisch Erfgoed 10

In 2003 overleed Jan van Zijverden. Een bevlogen humanist die in de periode 1991-2001 voorzitter was van de Amsterdamse afdeling van het Humanistisch Verbond. Een lokale denker en doener, wiens veelvuldige lokale en praktische activiteiten vergezeld gingen van een al even intense en betrokken intellectuele activiteit. Een erudiet mens en een scherpzinnig denker, die in de beslotenheid van zijn werkkamer en bibliotheek vele artikelen schreef die in de Loopmare, het huisorgaan van het HV Amsterdam, in de periode 1990-2003 zijn verschenen. Daarnaast hield hij talloze voordrachten.

Als intellectueel werd Jan, die zelf psychoanalyticus was, gekenmerkt door een passie voor de filosofie, in het bijzonder voor eigenzinnige denkers als Hannah Arendt, Nietzsche en Lévinas, maar ook voor typisch humanistische boegbeelden als Cicero en Coornhert. In zijn stukken sloeg hij steeds de brug naar de praktijk en het “hier en nu”, en ging hij in op specifieke maatschappelijke misstanden, bijvoorbeeld op het terrein van de zorg, vooral wanneer die gelijkwaardige, tussenmenselijke relaties in de weg stonden.

De bescheiden maar dringende humanistische visie van Jan van Zijverden, zoals die in zijn artikelen en voordrachten naar voren komt, is nog altijd relevant en buitengewoon lezenswaardig. Reden genoeg om een selectie uit zijn werk samen te stellen en te bundelen, en aldus beschikbaar te houden voor toekomstige generaties. Reden genoeg ook om een middag te wijden aan deze veelzijdige denker en doener.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum

ISBN 9789067282246

Artikel uit Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2010 (39) 2 door Jaap Zwart & Femke Storm

NBD|Biblion recensie door F.M. Boon
Bundeling van vijftig artikelen en voordrachten over maatschappelijke thema’s, intermenselijke relaties, figuren uit de Europese geestesgeschiedenis en humanisme. De auteur daarvan (1928-2003) was tussen 1991 en 2001 voorzitter van de afdeling Amsterdam van het Humanistisch Verbond. De artikelen zijn gepubliceerd in het afdelingsblad. De bundel opent met biografische informatie en bespreekt de waarde van lokaal actieve humanisten voor de ontwikkeling van humanistisch denken en humanistische organisaties. Gemeenschappelijk noemer van de gebundelde teksten is het gevoelig, argumenterend en kritisch beschouwen om te bevorderen dat de lezers zelf zich een mening vormen over zeer uiteenlopende – en nog steeds actuele – onderwerpen. Aan bod komen onder andere zorg, troost, marktdenken, omgaan met elkaar, goed partnerschap – en als het toch niet anders kan: goed scheiden – en de groeiende neiging om normale levensproblemen gauw in handen te geven van professionals. Verrassend actuele, heldere en inspirerende teksten over een breed scala aan maatschappelijke en intermenselijke thema’s.