Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

WAPENHANDEL MET INDONESIË

Het Indonesische regime, het langstzittende militaire bewind ter wereld, houdt het land stevig in zijn greep. Opstandige bevolkingsgroepen zoals de bewoners van Atjeh, West-Papoea en Oost-Timor en de democratische studentenoppositie, worden door de soldaten van Soeharto onderdrukt en geïntimideerd door een lange reeks van mensenrechtenschendingen. Intussen bewapent het Indonesische leger zich in toenemende mate, net als andere landen in Zuidoost-Azië, waar sprake is van een nieuwe wapenwedloop.

Om deze redenen besloot het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel (European Network Against Arm Trade, ENAAT) tot de campagne Stop Arming Indonesia. Het ENAAT is een platform van uiteenlopende Niet Gouvernementele Organisaties die sinds 1984 samenwerken in acties tegen Europese wapenproductie en wapenhandel. Dit boek is het resultaat van gezamenlijk Europees onderzoek naar wapenhandel van Westeuropese landen met het militaire regime in Indonesië. Beschreven wordt hoe de Europese regeringen, ondanks de mensenrechtenschendingen en vaak in weerwil van hun eigen wetgeving, wapens leveren aan het leger van Soeharto. Er wordt inzicht gegeven in de huidige situatie in Indonesië en de militaire ontwikkelingen in Zuidoost-Azië.

Het boek laat echter ook een andere kant zien: een wereldwijde protestbeweging slaagt er in toenemende mate in om de militaire steun aan het regime een halt toe te roepen. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan het terugdringen van de rol van het Indonesische leger en een waarachtige democratisering van de Indonesische samenleving.

Uitgave i.s.m. AMOK

ISBN 9789067280464