Selecteer een pagina

UITVERKOCHT

Waren ze ooit in Nederland?

Vergeten verleden 1

Dit boek gaat vooral over twee bekende heiligen: Willibrordus en Bonifatius, en over een bepaalde plaats: Traiectum. De vraag die aan de orde is, luidt: waar lag het Traiectum dat van belang was in het leven en werk van Willibrord en Bonifatius? Het zoeken naar deze plaats is meteen ook van belang voor de interpretatie van tal van andere historische namen, zoals Dorestadum en Dockynchirica. Op de vraag naar Traiectum heeft de traditionele geschiedkunde een antwoord, namelijk: Utrecht. In dit boek wordt met kracht van argumenten deze stelling verdedigd maar ook bestreden.

Er waren al lange tijd twijfels bij de identiteit van Traiectum en Utrecht. Binnen de kringen van historici was er voor de Tweede Wereldoorlog een discussie over de vraag of Antwerpen een betere verklaring zou zijn. Sommige archeologen uitten vanuit hun discipline bij tijd en wijle duidelijk hun twijfels. Circa 1960 hebben geleidelijkaan drie andere hypotheses vorm gekregen: Albert Delahaye kwam met zijn visie dat de in Nederland geplaatste geschiedenis van het eerste millennium in Noordwest-Frankrijk plaats gevonden moest hebben. Ook de draad van de hypothese van Antwerpen werd opnieuw opgepakt en onderzocht. En er diende zich sinds 1990 geleidelijk aan een nieuwe zienswijze aan: het gaat hier niet om de identificatie van Traiectum met Utrecht maar Traiectum met Maastricht. Ook deze hypotheses worden in deze publicatie gepresenteerd.
In het boek zijn diverse kaarten opgenomen.

Uitgave i.s.m. Mens & Cultuur Uitgevers, Gent

ISBN 9789067281768