Selecteer een pagina

overzicht van de laatste 10 jaar

De Nederlandse kraakbeweging komt met een eigen antwoord op het wetsvoorstel van Ten Hoopen, Van der Burg en Slob om kraken te verbieden, in de vorm van een witboek. Het Witboek Kraken moet het publiek en de politiek informeren over de vele kraakpanden die Nederland rijk is. Daarnaast biedt het boek talrijke argumenten die aangeven waarom kraken nog steeds een belangrijke functie heeft als het gaat om het bestrijden van speculatie op de woningmarkt, het behoud van sociale huisvesting, het stimuleren van nieuwe culturele initiatieven en het beschermen van monumentale panden.

De makers van het witboek vinden het de hoogste tijd om de stem te laten horen van de kraakgeneratie die nu actief is. Het laatste overzicht van de Nederlandse kraakbeweging dat geschreven is door socioloog Eric Duivenvoorden houdt op in 1999.

Het Witboek geeft daarom vooral inzicht in de kraakacties die de afgelopen tien jaar hebben plaats gevonden. Het boek bevat zo'n 80 recente voorbeelden van positieve kraakacties in verschillende Nederlandse gemeenten, waarvan er ongeveer 35 uitgebreid zijn beschreven.

 

HET WITBOEK IN PDF: https://www.witboekkraken.nl/witboek.pdf