Selecteer een pagina
door Lucas Gasthuis
1-11-2020

Rechter Punt: ‘Koninklijk Huis zat achter schadevergoeding Willem Oltmans’

Rechter Bart Punt, die het proces van Willem Oltmans tegen de Staat voorzat, vermoedt dat het Koninklijk Huis ervoor heeft gezorgd dat de journalist uiteindelijk een schadevergoeding heeft gekregen. Punt schrijft dit in zijn inleiding bij deel 65 van de Memoires van Oltmans, dat zojuist is verschenen.

Letterlijk schrijft Punt: ‘In een later stadium [van het proces] was er sprake van dat prins Bernhard en – naar ik meen – ook eventueel koningin Beatrix als getuige zouden worden opgeroepen (daargelaten of dit ten aanzien van de Koningin juridisch mogelijk zou zijn geweest). Ik kan niet met zekerheid zeggen of dit er uiteindelijk toe heeft geleid dat Oltmans en de Staat in overleg met de advocaten van het Koninklijk Huis de zaak bij de rechtbank hebben beëindigd en de kwestie van de schadevergoeding aan arbiters hebben voorgelegd, maar ik vermoed het wel.’

Oltmans werd bewezen dwarsgezeten door de Buitenlandse Dienst

De journalist Willem Oltmans (1925-2004) voerde in de jaren negentig een proces tegen de Staat omdat hij in zijn werk was dwarsgezeten door ambtenaren en diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder had een rechtbank dit al bewezen geacht. De nieuwe zaak tegen de Staat ging over de vraag of en in welke mate Oltmans schade had geleden.

 

Om de schade aan te tonen, riepen de advocaten van Oltmans talrijke getuigen op, onder wie ook prinses Margriet, die bij een bezoek aan Canada aan iemand had gevraagd: ‘Waarom mogen wij ook alweer niet van meneer Oltmans houden?’

Volgens Punt een interessant en kleurrijk proces

Het is ongebruikelijk dat een rechter terugblikt op een proces, maar Punt (1942), die volgens zijn website nog steeds actief is als bemiddelaar bij conflicten en als juridisch adviseur, trekt drieënhalve pagina uit om in zijn inleiding bij deel 65 van Oltmans’ Memoires zijn visie te geven op deze ‘interessante, kleurrijke zaak’, die hem twintig jaar later nog geregeld ‘voor de geest komt’.

Lees ook: Over het ANC en Willem Oltmans

Boek(en)