Selecteer een pagina

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Martinus Nijhoff Vertaalprijs toegekend aan Hans Boland en Christiane Kuby.
Aanleiding voor deze dubbele uitreiking van de prijs is het 75-jarige bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 14 maart 2015.

Hans Boland (1951) promoveerde op poëzie van Achmatova, die hij tevens in het Nederlands vertaalde. Boland heeft een breed vertaaloeuvre: het omvat alle literaire genres van proza tot essays. Sinds 1999 werkt hij aan de vertaling van het complete oeuvre van Poesjkin. Ook vertaalde hij het werk van vele andere auteurs onder wie Lermontov, Garsjin, Dostojesvki en Tolstoj. De jury:

“Hans Boland is een zeer productieve vertaler met buitengewone kwaliteiten, die een onvoor­waardelijke trouw aan de literaire kwaliteiten van de brontekst paart aan een prachtig, virtu­oos Neder­lands en brede kennis van achtergronden.”

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor vertalers. In 1955 is de prijs ingesteld ter nagedachtenis aan de dichter en vertaler Nijhoff, lid van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Boek(en)