Selecteer een pagina

door Willem G. Weststeijn

ln dit achtste deel van het tiendelige verzameld werk van Aleksander Poesjkin (1799-1837) zijn het historische proza, dagboekaantekeningen, reisverslagen en een reeks essays over cultuur en geschiedenis van de grote Russische dichter bijeengebracht. Het belangrijkste item is “De geschiedenis van Poegatsjov’, een briljant historisch verslag van een boerenopstand tijdens de regering van Catherina de Grote. Andere historische stukken handelen over de Russische geschiedenis van de achttiende eeuw en de Franse revolutie. Het autobiografische proza bevat naast dagboeken herinneringen aan tijdgenoten. ln ‘Reis naar Erzurum’ beschrijft Poesjkin wat hij onderweg meemaakt en ziet tijdens een veldtocht van het Russische leger tegen Turkije. Heel fraai, modern proza, dat uitstekend is vertaald. Voor zijn unieke project – de vertaling van het gehele oeuvre van Poesjkin in het Nederlands – heeft de vertaler, Hans Boland, onlangs de Nijhoffprijs gekregen.

18-02-2015