Selecteer een pagina

Een aantal historici en archeologen, verzameld in de organisatie SEMafoor (Studiekring Eerste Millennium) biedt een verzorgd overzicht aan van de Karolingers en de Ottonen in Nederland. Het is een mooie synthe-se van een belangrijk stuk laat-middeleeuwse geschiedenis. Aan de hand van de bespreking van enkele casus-sen (zoals de steden Nijmegen en Zutphen) wordt het geheel opengetrokken tot een synthese voor de hele periode. Boeiend is het zeker, want voor deze periode wordt voortdurend gefocust op wat er gebeurt in wat nu Frankrijk en Duitsland is, maar de Nederlanden ontsnappen grotendeels. Het boek vormt dan ook een welkome aanvulling op de bekende geschiedenis van Karolingers en Ottonen. (JG)

ChristusRex.be