Selecteer een pagina

Mocht het iemand ontgaan: in Nederland is het laatste lustrum al heftig gebakkeleid over zwarte piet. Het zou een uiting van racisme en discriminatie zijn: de zwarte knecht… In Vlaanderen loopt het gelukkig zo’n vaart niet. De auteur van dit boek poogt om de herkomst van het feest te achterhalen, maar hij is helaas geen specia-list. Hij trapt in de val van de antropologie/volkskunde van 100 jaar geleden en zoekt in de hele wereld naar precedenten en analogieën om het feest in Nederland te verklaren. Geen enkele eigentijdse etnoloog neemt dat continuïteitsdenken nog ernstig, maar het blijft aantrekkelijk voor dilettanten. Wat de lezer hooguit in dit boek kan vinden, is een hoop interessante weetjes, maar verder gaat het niet. De rode draad klopt niet. (ES)

ChristusRex.be

 

 

Boek(en)