Selecteer een pagina

 

Niet meer te koop, wel te downloaden.

KLIK OP HET BOEK

 

„We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt, of dat je tijdelijk je huis moet verlaten, bijvoorbeeld door explosiegevaar”, aldus de overheidssite www.nederlandveilig.nl. Hoe overleef ik een crisis? toont aan, dat we het in Nederland helemaal niet goed voor elkaar hebben. Het overstromingsrisico is veel groter dan we denken, ons drinkwatersysteem is ontzettend kwetsbaar en er is sprake van een schrikbarend gebrek aan voorraadvorming in onze maatschappij. Daar komt de huidige economische crisis nog bij. Die crisis heeft de potentie om ons enige jaren in het stenen tijdperk terug te werpen. Dick Berts analyseert niet alleen de risico’s die een hoogtechnologische samenleving loopt, omdat we dagelijks afhankelijker worden van vitale infrastructuur zoals drinkwater, gas, elektriciteit en internet, maar geeft ook een praktische handleiding, over hoe u uw eigen huishouden zo onafhankelijk en crisisbestendig mogelijk kunt maken.

ISBN 9789067282628

NBD/BIBLION, E. Westerhuis Journalist en reserve-officier Dick Berts plaatst kritische kanttekeningen bij de voorbereidingen en de flexibiliteit van de overheid als het gaat om snel en adequaat te handelen bij grote calamiteiten. Of het nu gaat om ernstige storingen in onze vitale infrastructuur als de elektriciteitsvoorziening of het drinkwatersysteem, of om ernstige rampen als overstromingen of chemische explosies in industriegebieden, Nederland is er niet klaar voor. Het ontbreekt ons land aan voldoende ulpmiddelen en een duidelijke eenhoofdige leiding. Het boek bestaat uit drie delen. Naast zijn theoretische inleiding en zijn onderbouwde kritiek op de overheid geeft de auteur in het tweede deel praktische adviezen hoe de burger zelf eenvoudig maatregelen kan nemen om de kwetsbaarheid van het individuele huishouden bij een landelijke crisis te verminderen. In het derde deel heeft hij een aantal handige checklists opgenomen van basisartikelen, waarvan het nuttig is deze in huis te hebben. Doelstelling van het vlot geschreven en handzame boek is om de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. Dick Berts is er met dit boek zonder meer in geslaagd om de lezer omtrent deze materie duidelijk te informeren. Voor een groot publiek. Kleine druk; geïllustreerd in zwart-wit.

Recensie deVolkskrant, 31-12-2011. Door Olaf Tempelman