Selecteer een pagina

Leven en werk van Joke Roos

Maria Glissenaar-Bierlaagh, Martin de Jonge, Leonard Kater, Quirinus van der Meer, Ank Roos, Annemie Ummels

Joke Roos-Kruimer (1902-1989) heeft velen geïnspireerd tot een langdurig engagement voor vrede. Wie wil weten hoe zij zelf haar vredesstrijd een leven lang volhield, zal gefascineerd raken door haar levensloop. Zij wist duidelijkheid in haar overwegingen te combineren met een ondogmatische, op dialoog gerichte levenshouding.

Dit boek bevat diverse essays en andere teksten van Joke Roos zelf. Deze geven een beeld van haar lange zoektocht naar een wereld met minder geweld en oorlog. Verschillende hiervan zijn een belangrijk “document humain”. Bijdragen van andere auteurs – onder andere een voorwoord van Ien van den Heuvel – behandelen haar vredeswerk in woord en daad en actuele thema’s als veiligheid, vredeseducatie, de betekenis van geweldloosheid en de ontwikkeling van een Noord-Zuid-dialoog. Enkele teksten met achtergrondinformatie over het vroegere “vrije” socialisme, soorten pacifisme e.d. zijn toegevoegd evenals een overzicht van diverse vredesorganisaties. Dit boek is bemoedigend en interessant voor ieder die de hoop op meer vrede en gerechtigheid in de wereld niet wil opgeven en die op zoek is naar werkbare toekomstperspectieven.

ISBN 978 90 6728 060 0
204 pagina’s
EUR 11,35
bestellen