Selecteer een pagina

Verzameld werk Sonja Prins

 

met een inleiding van Lidy Nicolasen

Na Sonja Prins’ vertrek bij de CPN vindt ze na jaren door de BVD achtervolgd te zijn eindelijk vast werk als typiste. In haar weinige vrij tijd probeert ze te dichten. Dat werk valt Anthony Donker van De Nieuwe Stem op en vraagt haar als redactiesecretaresse voor dit literaire blad. Haar vernieuwingsdrift leidt echter tot conflicten, waardoor ze deze onbezoldigde functie al snel weer verliest.

In haar persoonlijk leven volstrekt zich een tragedie: haar dochter doet een zelfmoordpoging en wordt in een inrichting opgenomen. Machteloos en eenzaam neemt ze onbetaald verlof en reist naar Bulgarije en Frankrijk en zoekt in het dichten naar evenwicht. Uiteindelijk vindt ze te Baarle in Noord-Brabant rust.

in Tilburg is alles vierkant
Breda komt geringd als een vat
en Baarle ligt als een kind
in ’t donker struikgewas

 

ISBN 9789067282680
NUR 306
503 pagina’s
EUR 25,00

INKIJK bestellen