Selecteer een pagina

door Heinz Wallisch Cultuurtempel en Cultuursfinx

Toen het hierboven afgebeelde boek in 2007 in de oorspronkelijke Duitse versie was verschenen, hebben we er op deze site een artikel aan gewijd. Aan het eind van die bespreking hebben we de hoop uitgesproken dat er snel een Nederlandse versie zou volgen, simpelweg omdat we het toen dringend noodzakelijk vonden en dat nog steeds nodig achten.
Zegt u nu zelf: zolang er nog valse profeten de huizen langs gaan, “ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt”, en een kind van een jaar of acht naar voren schuiven dat woorden spreekt waarvan het de samenhang niet eens kan bevatten, maar als gevolg van de criminele indoctrinatie de teksten wel kan uitspreken. Dergelijke vergiftiging zou de aandacht van de Kinderbescherming en andere instanties moeten trekken, doch zodra er (vermeende) religieuze aspecten in het spel zijn, zetten overheden snel oogkleppen op.
Mij spreken een egel en een biggetje, die samen zelf op zoek gaan naar de samenhang van feiten en naar de manipulatie met onbestaanbaars, dan ook heel wat meer aan dan de woorden uit de vergiftigde mond van een sektenkind.

Cultuurtempel Cultuursfinx