Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

275 Boeken gevonden

Memoires 1988-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

26/06/2017

Deel 45 6 februari 1988 „Wim heeft er altijd bij willen horen, wat nooit is gelukt. Nu zoekt hij erkenning in zijn dagboeken,” aldus André. Kletskoek. Ik heb nooit „erbij” willen horen, om te beginnen omdat ik in een vroeg stadium ontdekte uit wat voor rotkliekjes dit land bestond. Ik heb voor mezelf bewust een […]

Memoires 1987-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

05/05/2017

Deel 44 7 juli 1987 Wat er gisteravond gebeurde, is niet te beschrijven. Ik werd om 20:15 uur door een auto van het ministerie van Buitenlandse Zaken opgehaald en na een lange omweg naar een huis in de Twee Kinderenstraat gebracht. Maar dat was een verkeerd adres. We wachtten er enige tijd tot een dame […]

Memoires 1987-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

27/12/2016

Deel 43 4 mei 1987 Luchthaven Malan Heerlijk ochtendje met broer Hendrik. Mijn broer had besloten een speech af te steken omdat ik eerder tijdens mijn bezoek had gesproken over „fundamentele goodwill” van zwarten voor blanken. „Wim, je moet gewoon begrijpen dat we hier in een jungle leven. Het woord ‘goodwill’ is een anathema en […]

De verlokkingen van de duivel

Auteur(s):

Guus Houtzager

22/12/2016

In een geïsoleerde, laatmiddeleeuwse dorpsgemeenschap lopen de spanningen steeds hoger op. De helft van de dorpelingen eet geen vlees en gelooft dat God het doden van dieren heeft verboden. De andere helft denkt er anders over en jaagt en slacht naar hartenlust. De enige die de gemoederen enigszins tot bedaren kan brengen is Geert Geertsen, […]

Dramatisch drieluik

Auteur(s):

Conrad van de Weetering en Luigi Pirandello

21/12/2016

• Zes personages op zoek naar een schrijver • Ieder op zijn manier • Vanavond improviseren wij uit het Italiaans vertaald door Conrad van de Weetering Luigi Pirandello (1867-1936) omschreef drie van zijn toneelstukken als „theater in het theater”. Hierin balanceert hij voortdurend op de grens tussen spel en werkelijkheid. In het eerste stuk, Zes […]

Memoires 1986-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

07/12/2016

Deel 42 23 december 1986 Collega John de Mees van het Surinaamse persbureau kwam buurten. Ik vertelde hem wat er alzo door de eerwaarde collega’s in het bos op film was vastgelegd. „Zijn die journalisten nog hier,” vroeg hij. „De meesten zijn op weg naar Zanderij, want er gaat vanavond een vliegtuig,” antwoordde ik. John […]

Roze zeemleer

Auteur(s):

Kees Quirijns

23/11/2016

De nadagen van het ancien régime Historische roman over fetisjisme, Gallische ziekte en de terreur van Robespierre Historische roman waarin aan de hand van causerieën de jonge graaf Gérard de Ch., officier in de Franse Marine voor en tijdens de Franse Revolutie historische situaties analyseert, avonturen beleeft, en ten ondergaat. ‘De aartsbisschop is ook in […]

Humanisme als zelfbeschikking

Auteur(s):

Rob Tielman

11/11/2016

Levensherinneringen van een homohumanist Humanistisch Erfgoed 21 Humanisme is volgens Rob Tielman (1946) het opkomen voor het recht van iedereen om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven zolang het zelfbeschikkingsrecht van anderen daardoor niet in gevaar komt. Hij ziet de gelijkberechtiging van homoseksualiteit als een toetssteen voor een democratische rechtstaat. Dat […]

Alles werd politiek

Auteur(s):

Elise van Alphen

03/10/2016

De verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980 Humanistisch Erfgoed 20 De jaren zestig van de vorige eeuw staan in het nationale geheugen gegrift als een periode waarin veel, zo niet alles politiek was. Was het toen niet de tijd dat feministen het persoonlijke als […]

Memoires 1986-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

28/09/2016

Deel 41 15 april 1986 Ik lunchte met Romanov in het Intourist Hotel, nog steeds razend dat een USSR-delegatie met vijf man naar New York zou reizen. Het scheelde weinig of we hadden werkelijk een twistgesprek gekregen. „I am free to tell you, Willem, you are wrong. I am no longer in government service. What […]

10/09/2016

Reportage KRITISCHE KLASSIEKEN 14 Het was 7 november 1917 en wie het nieuws hoorde, viel van zijn stoel: in Rusland had een relatief kleine groep bolsjewieken de macht gegrepen, het autocratische bewind van de tsaar vernietigd en de eerste proletarische arbeidersstaat ter wereld uitgeroepen. Het was de geboorte van een experiment dat een stempel zou […]

De eeuw van Sonja Prins

Auteur(s):

Sonja Prins en Lidy Nicolasen

11/08/2016

Burgerkind, revolutionair, kluizenaar Dichteres Sonja Prins (1912) stamt uit een geslacht van kunstenaars en intellectuelen dat in het begin van de vorige eeuw aan de ketenen van de burgerij ontsnapt en de proletarische revolutie omhelst. Haar vader is Nederlands laatste bohemien, haar moeder juriste. Aan de hand van gesprekken met Sonja Prins zelf, dagboeken en […]

Het hart van de zorg

Auteur(s):

Inge Mans

05/07/2016

Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010) De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze veranderingen worden vaak beschreven in termen van maatschappelijke idealen, zorgmodellen en beleidsdoelen van de overheid. Inge Mans laat zien hoe verschillende idealen en modellen in de […]

Memoires 1985-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

23/06/2016

Deel 40 26 november 1985 Terwijl ik met De Mari aan het praten was, zag ik Spoor en Lurvink lopen. Lurvink stuurde Spoor op me af, die me zelfs niet begroette en totaal over zijn toeren was. „Waarom praat je met die kerels van De Telegraaf,” was zijn eerste verwijt. „Omdat het tenslotte ook journalisten […]

Brieven

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

02/06/2016

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 9   Vertaald door Hans Boland Een biografie mag nog zo objectief, intelligent en integer zijn, de stem van de biograaf blijft allesbepalend. Een brievenboek heeft een fundamenteel andere inslag. De correspondentie die iemand bij zijn dood nalaat moet het tegen een goede biografie afleggen als het gaat om geboekstaafde […]

Aantekeningen en appendices

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 10   Samengesteld door Hans Boland Toen uitgeverij Papieren Tijger eind vorige eeuw besloot tot een uitgave van het volledige verzamelde werk van Alexandr Poesjkin in Nederlandse vertaling, door één enkele vertaler te verrichten, stelde die zich heimelijk – om niet te worden afgerekend op zijn hoogmoed – ten doel […]

Sering en Vlag

Auteur(s):

John Berger

20/05/2016

De vrucht van hun arbeid, deel 3 KRITISCHE KLASSIEKEN 13 Sering en Vlag is het derde en afsluitende deel van De vrucht van hun arbeid. In deze roman zijn de plattelanders uit de eerste twee delen naar de grote stad vertrokken, omdat ze als kleine boer economisch niet meer konden overleven. Sering en Vlag is […]

Ver weg in Europa

Auteur(s):

John Berger

06/05/2016

De vrucht van hun arbeid, deel 2 KRITISCHE KLASSIEKEN 12 Ver weg in Europa bestaat uit een serie liefdesverhalen tegen de achtergrond van het verdwijnen van het traditionele leven in een bergdorp. Berger toont zich daarbij een indrukwekkende notulist van de dood van een boerencultuur en vertelt zijn verhalen in een krachtige, beeldende taal. Hoewel […]

Memoires 1985-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

13/04/2016

Deel 39 27 juni 1985 Vanmiddag waren de opnames van Hier is … Adriaan van Dis. (…) We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer Van Dis, wat meteen al veel verpeste. (…) Maar geleidelijk aan werd hij steeds vervelender. Journalisten namen mij niet serieus, beweerde hij. Daarna geloofde hij niets van mijn rol op […]

Oekraïne in het kruisvuur

Auteur(s):

Chris Kaspar de Ploeg

17/03/2016

Beeld en werkelijkheid achter de informatieoorlog Oekraïne is verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Beide kanten beschuldigen elkaar van samenwerking met fascisten; van het plegen van oorlogsmisdaden; van het dienen van buitenlandse belangen. Deze proxy-oorlog tussen Rusland en het Westen ging gepaard met een hevige informatieoorlog. In die verwarrende context wordt Nederland geacht op 6 april […]