Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

288 Boeken gevonden

Memoires 1980-1981

Auteur(s):

Willem Oltmans

03/04/2012

Deel 30 17 maart 1981 Die Welt brengt Arbatov vanmorgen op de voorpagina. Ook het televisienieuws heeft het over diens aanwezigheid in Bonn en ons boek. Gisteren zat ik in de propvolle zaal waar de persconferentie werd gegeven,naast Georgii Arbatov. Peter Schünemann, rechterhand van Thomas Landshoff, gaf een veel te lange introductie. Ik verwachtte ook […]

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid

Auteur(s):

Bert Gasenbeek en Chris Hietland

08/03/2012

De Jongeren Vredes Actie (1924-1940) Humanistisch Erfgoed 16 De Jongeren Vredes Actie (JVA) was een radicaalpacifistische jongerenbeweging die bestond van 1924 tot 1940. Opgericht door een groep bevlogen jonge mensen, probeerde de organisatie leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak om zich voor de vrede in te zetten. Begin jaren dertig had de JVA afdelingen door […]

Oorlog is misleiding en bedrog

Auteur(s):

Fré Morel

24/02/2012

UITVERKOCHT Wat voorafging én leidde tot de 31-jarige wereldoorlog van 1914 – 1945 DURF TE WETEN! – Sapré Aude Als men het vandaag de dag over ‘oorlog’ heeft, bedoeld men daar doorgaans de oorlog mee die onderhand in ons collectief geheugen gegrift is als DE oorlog aller oorlogen, WO II! Het beeld is duidelijk, herkenbaar […]

Gebakken lucht

Auteur(s):

03/02/2012

UITVERKOCHT Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland: over de versoepeling van de regelgeving en het schoonrekenen van de lucht Kees van Oosten Kees van Oosten (1945) is socioloog en was werkzaam als planoloog, universitair docent wetenschapsfilosofie en methodologie en als jurist. Hij legde zich toe op bestuurs- en milieurecht, met name ter zake van luchtverontreiniging. Volgens […]

Weegschaal de aarde 3 – Gedichten 1958-1976

Auteur(s):

Sonja Prins en Lidy Nicolasen

12/01/2012

Verzameld werk Sonja Prins   met een inleiding van Lidy Nicolasen Na Sonja Prins’ vertrek bij de CPN vindt ze na jaren door de BVD achtervolgd te zijn eindelijk vast werk als typiste. In haar weinige vrij tijd probeert ze te dichten. Dat werk valt Anthony Donker van De Nieuwe Stem op en vraagt haar […]

Handboek Nederlands detentierecht

Auteur(s):

M. Taheri

10/01/2012

Het Nederlandse detentierecht blijft het lelijke eendje van het strafrecht. Hoewel er verschillende boeken op de markt zijn die dit rechtsgebied uitvoerig behandelen, blijken velen in de praktijk niet snel en efficiënt aan informatie te kunnen komen. Ook gedetineerden zoeken naar een zo beknopte mogelijke manier om op de hoogte te raken van hun rechten, […]

09/12/2011

Over de betekenis van de vrijdenker en humanist Leo Polak (1880-1941) Humanistisch Erfgoed 15 Op 9 december 2011 was het precies zeventig jaar geleden dat de Joodse rechtsfilosoof, vrijdenker en humanist Leo Polak ( 1880-1941) in het concentratiekamp Sachsenhausen overleed. Leo Polak was een strijdbare vrijdenker die durfde te getuigen, en die een verbindende schakel […]

Hoe overleef ik een crisis?

Auteur(s):

Dick Berts

18/11/2011

  Niet meer te koop, wel te downloaden. KLIK OP HET BOEK   „We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt, of dat je tijdelijk je huis moet verlaten, bijvoorbeeld door explosiegevaar”, […]

Lont

Auteur(s):

Franz Josef Degenhardt

09/11/2011

KRITISCHE KLASSIEKEN 2 Over de Tweede Wereldoorlog en het Hitler-regime zijn – ook in het naoorlogse Duitsland – talloze romans en verhalen geschreven. In Lont laat Degenhardt ons zien dat er ook in Duitsland (en wel in andere milieus dan dat van de aristocratische graaf Von Stauffenberg) tenminste een gedeeltelijk bewustzijn van het ware karakter […]

In gesprek met Erasmus

Auteur(s):

Rein Heijne

27/10/2011

UITVERKOCHT Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid Rein Heijne (samensteller) Humanistisch Erfgoed 14 Ter gelegenheid van de Wereldhumanismedag op 21 juni 2008 lanceerde het Huis van Erasmus het project ‘Brieven aan Erasmus’. Voor het project werden mensen uitgenodigd een brief aan Erasmus (1466-1536), de patroon van het [i]Huis van Erasmus[i], te sturen. De mensen werd gevraagd […]

Drama en sprookjes

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

30/09/2011

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 6   Vertaald door Hans Boland Tot Poesjkins toneelwerk behoren: – Boris Godoenov. Als koningsdrama al bijna twee eeuwen lang het absolute hoogtepunt van de Russische toneelliteratuur. Met Jevgeni Onegin en De Bronzen Ruiter beschouwd als het belangrijkste dat Poesjkin heeft nagelaten. Getoonzet door Modest Moesorgski en als zodanig een […]

Het vergrootglas van de geest

Auteur(s):

Alfons Nederkoorn

29/09/2011

Een vergelijkende studie over het denken van J.P. van Praag en hedendaagse auteurs over humanisme in relatie tot spiritualiteit Humanistisch Erfgoed 13 J.P. van Praag (1911-1981) geldt als een van de grondleggers van het humanisme in Nederland. Het humanisme van Jaap van Praag legt de nadruk op autonomie en weerbaarheid. Deze begrippen vormen in zijn […]

Duizend-en-één verschikkingen

Auteur(s):

A.P. Tsjechov en G.C. Zilverschoon

31/08/2011

De eerstelingen uit de jaren 1880 en 1881   uit het Russisch vertaald door G.C. Zilverschoon Toen Anton Tsjechov in 1899 het auteursrecht op zíjn verhalend proza verkocht aan uitgever Adolf Marx besloot hij het werk uit zíjn beginperiode niet op te nemen in de betreffende verzamelde en opnieuw geredigeerde werken. Onder die eerste en […]

Atlantische Legenden

Auteur(s):

Freek van Leeuwen

20/06/2011

Voor bewezen diensten deel 4   Met herinneringen van Martin Mooij en een nawoord van Kornee van der Haven In Atlantische Legenden (Leiderdorp 1960) ontleedt Freek van Leeuwen vlijmscherp de mythes van de moderne Westerse samenleving. De dichter zoekt antwoorden op de vraag waarom de moderne mens alleen nog maar kan dromen van een betere […]

Het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme

Auteur(s):

Jan Lust en Paul Moussault

28/04/2011

Vlugschrift 21 Paul Moussault (red.) Jan Lust Honderden bedrijven en instituten, duizenden personen, houden zich bezig met het fenomeen terrorisme. Wie zijn eigenlijk die zelfbenoemde en zo bejubelde terrorisme-experts? Onder deze experts bevinden zich rechtsgeoriënteerde journalisten, politieke analisten, voormalige medewerkers van de militaire en politieke inlichtingendiensten, ultraconservatieve academici, et cetera. Sommige hebben direct financieel belang […]

Tiresias

Auteur(s):

Guus Houtzager

18/04/2011

Guus Houtzager De blinde ziener Tiresias is een van de intrigerendste figuren uit de Griekse mythologie. Deze raadselachtige, profetische man speelt onder meer een sleutelrol in het afschuwelijke drama rond Oedipus, koning van de stadstaat Thebe, die zonder het te beseffen zijn vader vermoordt en vervolgens met zijn eigen moeder in het huwelijk treedt. Als […]

De sfinx van Spanje

Auteur(s):

Albert Helman

Beschouwingen van een ooggetuige KRITISCHE KLASSIEKEN 1 De van oorsprong Surinaamse schrijver Albert Helman is vooral bekend van zijn in 1931 verschenen anti-koloniale roman De stille plantage. Minder bekend is dat hij van 1932 tot 1937 als verslaggever van o.a. De Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) en De Groene Amsterdammer in Spanje verbleef. In De sfinx […]

Kop uit het zand!

Auteur(s):

Pamela Stark

15/02/2011

Gesprekken over orgaantransplantatie Voor iedereen die wil nadenken over het donorvraagstuk Sinds de eerste geslaagde niertransplantatie in 1954 heeft de transplantatiegeneeskunde een enorme vlucht genomen. De technologie om organen uit de ene mens te halen en over te plaatsen in een ander is enorm verbeterd. Afstotingsproblemen die ontstaan doordat het immuunsysteem van de ontvanger het […]

Geloven? Waarom zou je

Auteur(s):

Patrik Lindenfors, Vanja Schelin, en Michael Schmidt-Salomon

25/01/2011

10+ Sommige mensen geloven in een man in de hemel die alles kan wat hij maar wil. Anderen geloven in een vrouw in de hemel, of in een paar mannen en vrouwen samen. Ze hebben namen, bijvoorbeeld Jehovah, Thor, Isis, Allah, Zeus of Kali, en we noemen ze ‘goden’. Er zijn ook mensen die geloven […]

07/12/2010

Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten ‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet’ zo luidt Idee 1 uit de zeven bundels Ideën die Multatuli schreef. De onvoorwaardelijke en systematische twijfel ten aanzien van alle waarheden op alle gebieden van het menselijk bestaan, maakt de kern uit van het vrijdenken. Het is dan ook […]