Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

287 Boeken gevonden

San Manuel Bueno – Heilige en martelaar

Auteur(s):

Miguel de Unamuno en Erik Coenen

25/11/2002

Uit het Spaans vertaald door Erik Coenen In een Spaans bergdorpje leeft een heilige – althans, een man die door de dorpelingen als een heilige op handen gedragen wordt: pastoor Don Manuel. Zijn zalvende woorden, wijze raad, en schijnbaar onwankelbaar geloof verschaffen de dorpelingen de troost en vroomheid die hen in staat stelt om het […]

Cry for war

Auteur(s):

Willem Oltmans

10/09/2002

4 pamphlets to prevent a catastrophe Verzamelde Vlugschriften(Engelstalig) Willem Oltmans had een scherpe visie op politieke ontwikkelingen en wist waar hij het over had. Hij kwam nooit zomaar met een theorie, maar baseerde die op gebeurtenissen uit het verleden. Een van de meest tekenende voorbeelden hiervan was de brochure Who are the no. 1 war […]

Bēowulf

Auteur(s):

Jan Jonk

07/07/2002

UITVERKOCHT Tweetalige uitgave Vertaald door Jan Jonk Bēowulf is het eerste meesterwerk van de Engelse literatuur, en het vroegste Europese heldendicht in de volkstaal. In alliteratieve verzen verhaalt het van de held Bēowulf, die het monster Grendel doodt en, na vijftig jaar koning te zijn geweest over zijn Zweedse volk, zelf sterft bij het verslaan […]

Anna en de stropers

Auteur(s):

Maria Catherina

11/06/2002

10+ Met tekeningen van Jesse Anna woont aan de rand van een groot bos. Vanuit haar boomhut houdt ze alles wat er in dat bos gebeurt in de gaten. Als ze op een nacht ziet dat er stropers aan het werk zijn, gaat ze er op af. Bella, haar hond, rent met haar mee. ‘Dichter […]

Al ga je eraan kapot!

Auteur(s):

Gerard van Alkemade

05/06/2002

Het leven van vredesactivist Kees Koning Gerard van Alkemade Kees Koning schrijft activiste Loes in 1991 vanuit de bajes: "Dat het verzet mag bereiken dat het Visioen niet dooft. Zolang er verzet is, is er hoop voor je kleinkinderen Fay, Jordi en Fenna, voor Beps Teuntje en Ann, voor de kleintjes van Co en Otto, […]

Vroege lyriek

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

18/04/2002

UITVERKOCHT tweede druk wordt overwogen Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 2 Vertaald door Hans Boland Dit eerste van drie delen met de volledig verzamelde lyriek van Alexandr Poesjkin bestrijkt de eerste Petersburgse periode van de dichter. In zekere zin treedt het fenomeen Poesjkin nergens zo direct en zo duidelijk aan de dag als juist in […]

Franz Holß

Auteur(s):

Dick de Winter

09/01/2002

kunstenaar op de vlucht voor Hitler Tussen de twee wereldoorlogen verschijnen in linkse periodieken krachtige politieke prenten, getekend door Franz Holß. Achter dit pseudoniem gaat de persoon schuil van Franz Wilhelm Meyer (1906-1957), politiek activist en beeldend kunstenaar. Franz Meyer maakt strips, portretten, ex-librissen, aquarellen, pentekeningen en bovenal: linoleumsneden. Daarin ageert hij fel tegen fascisme […]

Lieve Máxima

Auteur(s):

Willem Oltmans

08/01/2002

UITVERKOCHT Vlugschrift 9 Fragment: Onlangs was er een etentje in Londen, waar onder meer Alexander, Maxima, Constantijn en Laurentine Brinkhorst aan deelnamen. De kroonprins gaf te kennen behoorlijk de pest aan homo’s te hebben. Hij keurde het feit van homo-huwelijken, als erkend door het parlement, krachtig af. Eén der aanwezigen aan de maaltijd merkte in […]

Hakken in Kameroen

Auteur(s):

Jean Mentens

16/09/2001

Koopman en dominee in Afrika Journalistiek verslag over grootschalige houtkap die momenteel in het regenwoud van Kameroen plaatsvindt. Jean Mentens laat zien hoe een aantal Nederlandse ontwikkelingswerkers en organisaties in samenwerking met de plaatselijke bevolking op een andere manier met de exploitatie van het oerwoud bezig zijn, dit in tegenstelling tot de grote bosbouwbedrijven, waaronder […]

In het land der blinden…

Auteur(s):

Willem Oltmans

21/02/2001

UITVERKOCHT Willem Oltmans heeft meer dan veertig jaar gestreden tegen de maatregelen die de Staat der Nederlanden heeft genomen om hem als journalist de mond te snoeren. Zijn andere mening over het dekolonisatiebeleid van Nederland jegens Indonesië werd hem in de jaren vijftig en zestig door de overheid zeer kwalijk genomen. De Nederlandse Staat vond […]

Venus & Adonis

Auteur(s):

William Shakespeare en Jan Jonk

27/11/2000

Tweetalige uitgave Vertaald door Jan Jonk Met zijn literaire debuut Venus en Adonis, opgedragen aan zijn beschermheer, de Hoog Edele Heer Henrie Wriothesley, Graaf van Southampton, laat William Shakespeare in 1593 aan iedereen zien dat hij zijn vak, dichter, goed verstaat. Hij kent de smaak van zijn publiek, en schrijft een speels en erotisch gedicht […]

Chaos in Indonesië

Auteur(s):

Willem Oltmans

28/10/1999

UITVERKOCHT Vlugschrift 6 Willem Oltmans Willem Oltmans De complexiteit van Indonesië – vierde grootste land ter wereld, een land in opbouw, waar interne krachten met elkaar overhoop liggen, waar van buitenaf malicieuze inlichtingendiensten van vreemde mogendheden in troebel water vissen – blijft door de geavanceerde wereld permanent schromelijk onderschat. Willem Oltmans volgt sedert 1956 de […]

Anton Constandse

Auteur(s):

Pieter Edelman, Bert Gasenbeek, en Rudolf de Jong

13/09/1999

Leven tegen de stroom in Hij werd bewonderd om zijn zachtmoedigheid, maar gevreesd om zijn bijtend sarcasme. Hij werd gevangen gezet door zowel de Nederlandse staat als de Duitse bezetter. Aanvankelijk beschouwd als oproerkraaier groeide hij na de oorlog uit tot een gerespecteerd publicist, journalist en radiocommentator. Kortom het leven van Anton Constandse (1899 – […]

Mijn vriendin Beatrix

Auteur(s):

Willem Oltmans

05/04/1999

Het levenspad van de journalist Oltmans heeft dat van Beatrix al vroeg voor het eerst gekruist. Op de middelbare school werden zij beiden begeleid door mejuffrouw Gertrude Büringh Boekhoudt. Zij beschouwden haar later allebei als een tweede moeder. Beiden gingen daarna hun eigen weg. De een werd koningin, de ander journalist. De een mag niet […]

Atlas van de macht

Auteur(s):

Nico Schouten, Karel Glastra van Loon, Tiny Kox, en Paul de Ridder

31/08/1998

UITVERKOCHT Met voorwoord van Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Vraag aan een Nederlandse minister of hij macht heeft en hij zal ontkennend antwoorden. Stel dezelfde vraag aan een willekeurige topondernemer, en ook hij zal ontkennen. Heeft het volk dan de macht, zoals het woord “democratie” suggereert? Vraag het aan […]

Gevecht met spiegels

Auteur(s):

Halil Gür

27/04/1998

Halil Gür (1951) kwam naar Nederland in 1974, alwaar hij zich, na uiteenlopende baantjes, ontwikkelde tot schrijver. In 1984 werd hij de eerste immigrant die in Nederland debuteerde met een verhalenbundel (Gekke Mustafa en andere verhalen), die prompt bekroond werd met de E. du Perronprijs. Het zou niet bij die ene loftuiting blijven, want Gür […]

CP’86

Auteur(s):

Onderzoeksgroep Kafka

04/02/1998

UITVERKOCHT Met name genoemd Nooit eerder werd er een boek gewijd aan de CP’86, een van de meest radicale partijen die de Nederlandse naoorlogse democratie kende. Daarmee is dit boek een primeur in de politieke geschiedschrijving. CP’86. Met name genoemd vertelt het bizarre verhaal van een partij die een verbod welhaast over zichzelf afriep, en […]

De Staat van bedrog

Auteur(s):

Willem Oltmans

06/01/1998

Zoals hij in Persona Non Grata én voor de Haagse rechtbank wist aan te tonen heeft Oltmans’ opponent hem wel degelijk jarenlang het werken onmogelijk gemaakt. Oltmans zette die opponent in de beklaagdenbank en doet daarvan verslag in De Staat van bedrog. Met 74 bijlagen. De lezer kan originele rechtbankstukken en correspondentie inzien die normaliter […]

Vuile handen

Auteur(s):

Martin Broek, Platform Tegen Wapenhandel, en Frank Slijper

31/12/1997

UITVERKOCHT WAPENHANDEL MET INDONESIË Het Indonesische regime, het langstzittende militaire bewind ter wereld, houdt het land stevig in zijn greep. Opstandige bevolkingsgroepen zoals de bewoners van Atjeh, West-Papoea en Oost-Timor en de democratische studentenoppositie, worden door de soldaten van Soeharto onderdrukt en geïntimideerd door een lange reeks van mensenrechtenschendingen. Intussen bewapent het Indonesische leger zich […]

Spiegelduister

Auteur(s):

Jevgeni Rijn en Hans Boland

UITVERKOCHT   Vertaald door Hans Boland · Voorwoord van Joseph Brodsky. Rijn is een elegisch dichter, wat betekent dat zijn werk doortrokken is van een treurige weemoed naar wat geweest is. Zijn voornaamste thema behelst het einde der dingen, zoals de stad waarin hij is opgegroeid. De teloorgang gaat bij Rijn vaak vergezeld van een […]