Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

273 Boeken gevonden

War on war

Auteur(s):

Diann van Faassen en Harry Zevenbergen

06/07/2003

gedichten geen bommen Redactie: Harry Zevenbergen en Diann van Faassen War on War is een project van kunstenaars tegen de war on terrorism. gedichten van Daniel Dee, Tjitse Hofman, Diana Ozon, Martin S. Past, Ingmar Heytze, Tjeerd Bruinja, Arjan Witte, Rense Sinkgraven, Ineke Riem, Vital Baeken, Herman Claeys, Andy Fierens, Jos Jagers, Jan Bervoets, Ramona […]

Bomb Texas

Auteur(s):

Willem Oltmans

25/04/2003

UITVERKOCHT Vlugschrift 14 In his fifth pamphlet about US foreign policy under Bush II, Willem Oltmans warns, that America embarked on a perilous path into world politics. When the Charter of the UN is being ignored, the law of the jungle follows. If from now on, it is up to the only superpower to decide […]

De Pax Americana

Auteur(s):

Fred Hamburg

22/04/2003

UITVERKOCHT Vlugschrift 12 Een essay over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie WAT AMERIKA WERKELIJK WIL Wordt de wereld bedreigd door Irak? Door Noord-Korea? Door willekeurig welke andere “schurkenstaat”? Of wordt de wereld veeleer geterroriseerd door Amerika zelf, nota bene het land dat beweert op te treden als mondiale vredestichter en verspreider van democratie? Fred Hamburg […]

Oorlog

Auteur(s):

Willem Oltmans

17/03/2003

Vlugschrift 13Over helden en antihelden Willem Oltmans De wereld staat aan de vooravond van een rampzalige oorlog veroorzaakt door een cynische Amerikaanse buitenlandse politiek. Toch wordt de Verenigde Staten nog steeds als voorbeeld en vriend beschouwd in de Nederlandse media en onder een groot deel van de bevolking. Vaak roemt men dan de grote Amerikaanse […]

Waardeloos

Auteur(s):

Joop Waardeloo

21/12/2002

Het rauwe leven van Joop Waardeloo Joop Waardeloo Tegen de historische achtergrond van havenstad Rotterdam dendert een Pietje Bell van vlees en bloed door de rauwe realiteit van alledag. In een authentieke stijl en recht voor z'n raap vertelt ras-Rotterdammer Joop Waardeloo over zijn bewogen leven. Een even hilarisch als schrijnend verhaal over expedities op […]

Dagboek van een vermiste

Auteur(s):

Ayhan Uzala

12/12/2002

Ayhan Uzala Begin 40er jaren beschreef Nazim Hikmet, de bekendste Turkse dichter aller tijden, in het beroemde boek "Mensen landschappen" een verhoor van de Oekraïense partizane door Nazi-officieren. Ruim vijftig jaar later schrijft Ayhan Uzala in zijn Dagboek van een vermiste hoe hij door de Turkse autoriteiten werd verhoord en gemarteld: Ze trapten me overal. […]

San Manuel Bueno – Heilige en martelaar

Auteur(s):

Miguel de Unamuno en Erik Coenen

25/11/2002

Uit het Spaans vertaald door Erik Coenen In een Spaans bergdorpje leeft een heilige – althans, een man die door de dorpelingen als een heilige op handen gedragen wordt: pastoor Don Manuel. Zijn zalvende woorden, wijze raad, en schijnbaar onwankelbaar geloof verschaffen de dorpelingen de troost en vroomheid die hen in staat stelt om het […]

Cry for war

Auteur(s):

10/09/2002

4 pamphlets to prevent a catastrophe Verzamelde Vlugschriften(Engelstalig) Willem Oltmans Willem Oltmans had een scherpe visie op politieke ontwikkelingen en wist waar hij het over had. Hij kwam nooit zomaar met een theorie, maar baseerde die op gebeurtenissen uit het verleden. Een van de meest tekenende voorbeelden hiervan was de brochure Who are the no. […]

Bēowulf

Auteur(s):

Jan Jonk

07/07/2002

UITVERKOCHT Tweetalige uitgave Vertaald door Jan Jonk Bēowulf is het eerste meesterwerk van de Engelse literatuur, en het vroegste Europese heldendicht in de volkstaal. In alliteratieve verzen verhaalt het van de held Bēowulf, die het monster Grendel doodt en, na vijftig jaar koning te zijn geweest over zijn Zweedse volk, zelf sterft bij het verslaan […]

Anna en de stropers

Auteur(s):

Maria Catherina

11/06/2002

10+ Met tekeningen van Jesse Anna woont aan de rand van een groot bos. Vanuit haar boomhut houdt ze alles wat er in dat bos gebeurt in de gaten. Als ze op een nacht ziet dat er stropers aan het werk zijn, gaat ze er op af. Bella, haar hond, rent met haar mee. ‘Dichter […]

Al ga je eraan kapot!

Auteur(s):

Gerard van Alkemade

05/06/2002

Het leven van vredesactivist Kees Koning Gerard van Alkemade Kees Koning schrijft activiste Loes in 1991 vanuit de bajes: "Dat het verzet mag bereiken dat het Visioen niet dooft. Zolang er verzet is, is er hoop voor je kleinkinderen Fay, Jordi en Fenna, voor Beps Teuntje en Ann, voor de kleintjes van Co en Otto, […]

Vroege lyriek

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

18/04/2002

UITVERKOCHT tweede druk wordt overwogen Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 2 Vertaald door Hans Boland Dit eerste van drie delen met de volledig verzamelde lyriek van Alexandr Poesjkin bestrijkt de eerste Petersburgse periode van de dichter. In zekere zin treedt het fenomeen Poesjkin nergens zo direct en zo duidelijk aan de dag als juist in […]

Franz Holß

Auteur(s):

09/01/2002

kunstenaar op de vlucht voor Hitler Dick de Winter Tussen de twee wereldoorlogen verschijnen in linkse periodieken krachtige politieke prenten, getekend door Franz Holß. Achter dit pseudoniem gaat de persoon schuil van Franz Wilhelm Meyer (1906-1957), politiek activist en beeldend kunstenaar. Franz Meyer maakt strips, portretten, ex-librissen, aquarellen, pentekeningen en bovenal: linoleumsneden. Daarin ageert hij […]

Lieve Máxima

Auteur(s):

Willem Oltmans

08/01/2002

UITVERKOCHT Vlugschrift 9 Fragment: Onlangs was er een etentje in Londen, waar onder meer Alexander, Maxima, Constantijn en Laurentine Brinkhorst aan deelnamen. De kroonprins gaf te kennen behoorlijk de pest aan homo’s te hebben. Hij keurde het feit van homo-huwelijken, als erkend door het parlement, krachtig af. Eén der aanwezigen aan de maaltijd merkte in […]

Hakken in Kameroen

Auteur(s):

Jean Mentens

16/09/2001

Koopman en dominee in Afrika Jean Mentens Journalistiek verslag over grootschalige houtkap die momenteel in het regenwoud van Kameroen plaatsvindt. Jean Mentens laat zien hoe een aantal Nederlandse ontwikkelingswerkers en organisaties in samenwerking met de plaatselijke bevolking op een andere manier met de exploitatie van het oerwoud bezig zijn, dit in tegenstelling tot de grote […]

In het land der blinden…

Auteur(s):

Willem Oltmans

21/02/2001

UITVERKOCHT Willem Oltmans heeft meer dan veertig jaar gestreden tegen de maatregelen die de Staat der Nederlanden heeft genomen om hem als journalist de mond te snoeren. Zijn andere mening over het dekolonisatiebeleid van Nederland jegens Indonesië werd hem in de jaren vijftig en zestig door de overheid zeer kwalijk genomen. De Nederlandse Staat vond […]

Venus & Adonis

Auteur(s):

William Shakespeare en Jan Jonk

27/11/2000

Tweetalige uitgave Vertaald door Jan Jonk Met zijn literaire debuut Venus en Adonis, opgedragen aan zijn beschermheer, de Hoog Edele Heer Henrie Wriothesley, Graaf van Southampton, laat William Shakespeare in 1593 aan iedereen zien dat hij zijn vak, dichter, goed verstaat. Hij kent de smaak van zijn publiek, en schrijft een speels en erotisch gedicht […]

Chaos in Indonesië

Auteur(s):

Willem Oltmans

28/10/1999

UITVERKOCHT Vlugschrift 6 Willem Oltmans Willem Oltmans De complexiteit van Indonesië – vierde grootste land ter wereld, een land in opbouw, waar interne krachten met elkaar overhoop liggen, waar van buitenaf malicieuze inlichtingendiensten van vreemde mogendheden in troebel water vissen – blijft door de geavanceerde wereld permanent schromelijk onderschat. Willem Oltmans volgt sedert 1956 de […]

Anton Constandse

Auteur(s):

Pieter Edelman, Bert Gasenbeek, en Rudolf de Jong

13/09/1999

Leven tegen de stroom in Redactie: Bert Gasenbeek, Rudolf de Jong, Pieter Edelman Hij werd bewonderd om zijn zachtmoedigheid, maar gevreesd om zijn bijtend sarcasme. Hij werd gevangen gezet door zowel de Nederlandse staat als de Duitse bezetter. Aanvankelijk beschouwd als oproerkraaier groeide hij na de oorlog uit tot een gerespecteerd publicist, journalist en radiocommentator. […]

Mijn vriendin Beatrix

Auteur(s):

Willem Oltmans

05/04/1999

Willem Oltmans Het levenspad van de journalist Oltmans heeft dat van Beatrix al vroeg voor het eerst gekruist. Op de middelbare school werden zij beiden begeleid door mejuffrouw Gertrude Büringh Boekhoudt. Zij beschouwden haar later allebei als een tweede moeder. Beiden gingen daarna hun eigen weg. De een werd koningin, de ander journalist. De een […]