Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

282 Boeken gevonden

MEMOIRES – DEEL 6 t/m 11

Auteur(s):

Willem Oltmans

27/11/2008

MEMOIRES 1961 – 1963 deel 6 In dit deel is de lezer getuige van een roerige tijd. Nederland levert slag met haar voormalige kolonie Indonesië over Nieuw-Guinea, en dat brengt de gemoederen mondiaal in beweging. Het is de tijd van John F. Kennedy; van Sukarno versus Joseph Luns; van tumult in Cuba; van een dreigende […]

De levenskunstenaar

Auteur(s):

Baltasar Graciàn, Jan Bakker, Erik Coenen, Kees van Dooren, Tineke Groot, en Bep van Wees

07/10/2008

Vertaald door Jan Bakker, Kees van Dooren, Tineke Groot en Bep van Wees Met een inleiding van Erik Coenen Ofschoon Graciáns Oráculo manual een rijke vertaal­traditie kent, heeft aan El Discreto sinds 1724 geen Nederlandse vertaler zich gewaagd. Ten onrech­te: de uiteenzettingen van De levenskunstenaar en de aforismen van het Handorakel vullen elkaar aan en […]

De blijspelen

Auteur(s):

William Shakespeare en Jan Jonk

vertaald door Jan Jonk Het volledige werk van William Shakespeare 1 Het eerste uit een reeks van vier delen van de complete vertaling door Jan Jonk van de werken van William Shakespeare. Voor het eerst wordt Shakespeares werk ongecensureerd en volledig gepubliceerd. Tevens wordt Shakespeare als een zestiende-eeuwer gezien en vanuit een 16e eeuwse betekenis […]

De dageraad van het positief atheïsme

Auteur(s):

Vincent Stolk

24/09/2008

Jan Hoving over godsdienst en seksualiteit in het interbellum Vincent Stolk Humanistisch Erfgoed 9 Het gedachtegoed van vrijdenker Jan Hoving (1877-1939) is belangrijk voor een goed begrip van het intellectuele klimaat in Nederland tijdens het Interbellum. Naast een bijdrage aan de historiografie van de vrijdenkersbeweging biedt dit boek een analyse van Hovings ‘positief atheïsme’. Dit […]

Elke avond wordt het vroeger laat

Auteur(s):

Ad den Besten

10/09/2008

Voor bewezen diensten 3   Met een inleiding van Chrétien Breukers Ad den Besten (1923 – 2015) was een Nederlands dichter, essayist en uitgever van poëzie. Tussen 1950 en 1972 voerde hij de redactie over de poëziereeks de Windroos, waarin dichters als Gerrit Kouwenaar, Remco Campert en Simon Vinkenoog debuteerden. Den Besten is de drijvende […]

Verstoorde kringlopen

Auteur(s):

Sander Boelens

16/05/2008

De invloed van 1968 op ons bestaan Vlugschrift 20 Sander Boelens De jaren zestig waren de mooiste tijd ooit. Men werd ouder, rijker en gelukkiger. Iedereen was jong, de benzine kostte vrijwel niets, van milieuproblemen, klimaatsopwarming of de gevaren van kernenergie had nog niemand gehoord. De vakanties en de auto kwamen voor iedereen binnen handbereik. […]

Hector

Auteur(s):

Guus Houtzager

28/02/2008

Guus Houtzager De wereldgeschiedenis is een verhaal van winnaars. Dit boek vertelt het verhaal van een verliezer. Aan het woord is Hector, de grootste held uit Troje, de legendarische stad die tien jaar lang door een Griekse overmacht werd belegerd. Zich deels baserend op Homerus’ Ilias, het uit 800 v.Chr. daterende heldendicht waarin een fase […]

Bajesboek

Auteur(s):

Hettie Cremers en Gerard de Jonge

08/02/2008

handboek voor gedetineerden Gerard de Jonge Hettie Cremers Adviezen zijn verstrekt door George Sánchez, ervaringsdeskundige. Vraagbaak voor gedetineerden, hun omgeving, en hun hulpverleners Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt om alle aspecten van het strafrecht in een toegankelijke taal weer te geven. De wildgroei aan regels en maatregelen is in deze volledig geactualiseerde […]

Over de democratie in Amerika II

Auteur(s):

Alexis de Tocqueville en W.J. Schuijt

04/11/2007

UITVERKOCHT Vertaald door Dr. W.J. Schuijt “Terwijl de partijen zich met de dag van morgen bezig houden, heb ik willen nadenken over de toekomst.” Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville wordt in 1805 te Parijs geboren uit een oud adellijk geslacht. Tijdens de Franse Revolutie van 1789 heeft de familie haar trouw aan de koningen […]

De Peutinger-kaart en de Lage Landen

Auteur(s):

Studiekring Eerste Millennium

02/11/2007

UITVERKOCHT Vergeten verleden 2 De Peutingerkaart is een kopie van een plattegrond van de wegen in het Romeinse rijk tijdens de vierde eeuw na Chr. Er zijn ongetwijfeld voorlopers van deze wegenkaart geweest, maar daarvan is er geen bewaard gebleven. De kaart is een volstrekt uniek document. U maakt er in dit boek indringend kennis […]

Ik kom liefst wat te laat

Auteur(s):

Bert Decorte

01/10/2007

UITVERKOCHT   Voor bewezen diensten 2 In Ik kom liefst wat te laat koos Ingmar Heytze de mooiste gedichten van zijn Vlaamse collega Bert Decorte, als een hommage aan diens dichterschap, dat in 1937 begon in het roemruchte tijdschrift Forum, waarna hij met open armen onthaald werd als „sedert Paul van Ostaijen het eerste wonderkind […]

Solidariteit in anonimiteit

Auteur(s):

Bart de Cort

15/05/2007

De geschiedenis van de leden van de Onafhankelijke Socialistische Partij Bart de Cort Wat is de overeenkomst tussen de schrijver Sal Santen, de uitgever Geert van Oorschot, de publicist Jacques de Kadt, de neerlandicus Garmt Stuiveling, de componist Marius Flothuis en de chroniqueur van de Indische bellettrie Rob Nieuwenhuys? Zij allen waren in hun jonge […]

Het buitenaardse raadsel

Auteur(s):

Marcel van Beurden

Over vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen Marcel van Beurden Bestaan vliegende schotels? Worden er echt mensen door buitenaardse wezens ontvoerd? Marcel van Beurden denkt van niet. Maar wat is er dan te zien op die foto's waar vliegende schotels op lijken te staan? En al die mensen die beweren zo'n vliegende […]

De toorn

Auteur(s):

Johan van Tilburg

De toorn is de debuutbundel van Johan van Tilburg (1970). In korte, heldere, titelloze gedichten schrijft hij enerzijds over persoonlijke thema’s van alle tijden, terwijl hij anderzijds een kritische vinger aan de pols van de tijd houdt. De kraag van mijn jas steek ik wat meer omhoog, Ter bescherming van de gure elementen; de bescheiden […]

Onder druk

Auteur(s):

Jelle van Buuren, Buro Jansen & Janssen, en Wil van der Schans

10/04/2007

Terrorismebestrijding in Nederland Jansen & Janssen dossier 2 Buro Jansen & Janssen Nederland staat onder druk. De angst voor aanslagen door radicale Islamitische groepen is alom aanwezig. De regering heeft de afgelopen jaren een groot aantal wetten en maatregelen genomen die het terroristisch gevaar moeten bezweren. Maar angst is een slechte raadgever. Critici menen dat […]

Een man tegen de staat

Auteur(s):

Alexander Nijeboer

UITVERKOCHT De strijd van defensieklokkenluider Fred Spijkers Op 14 september 1984 voert Rob Ovaa, munitiespecialist van Defensie, tests uit met een mortiermijn van Nederlandse makelij. Bij de leiding is dan al bekend dat de mijn ernstige gebreken vertoont. Er zijn al eerder ongelukken mee gebeurd, met fatale afloop. Eigenlijk zou het wapen niet meer gebruikt […]

Voorheen de klassenstrijd

Auteur(s):

André Joosten

09/04/2007

André Joosten Voorheen de klassenstrijd bundelt 53 kronieken die eerder verschenen in de vakbondsbladen Bondig en FNV Magazine. Pronkstukjes over de lotgevallen van werknemers, advocaten, rechters, vakbonden en ondernemingsraden in een wondere wereld. Subtiel en relativerend maakt de schrijver zijn lezers deelgenoot van zijn fascinaties, overdenkingen en zijn opwinding over sociaal (on)recht. Een pleidooi voor […]

Misleidende methode

Auteur(s):

Jelle van Buuren, Buro Jansen & Janssen, en Wil van der Schans

Jansen & Janssen Dossier 1 Buro Jansen & Janssen Vervolg op ‘De vluchteling achtervolgd’, het in 1990 door Buro Jansen & Janssen uitgevoerde onderzoek naar de bemoeienissen van de BVD met vluchtelingen en asielzoekers. De belangrijkste conclusie toen was dat het voor de betrokkenen onduidelijk en verwarrend was dat de BVD ook via de politie […]

Lux Libertas en Leugens

Auteur(s):

Micha Kat

Het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad Micha Kat Op 6 mei 2002 schreef Folkert Jensma zijn beruchte “demoniserings-commentaar”. Een politicus van in principe onbesproken gedrag die op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen, werd nadrukkelijk in de sfeer getrokken van racisme, vreemdelingenhaat en Nazi-Duitsland. De “nette” krant NRC Handelsblad trad hiermee […]

Keizer in lompen

Auteur(s):

Jelle van Buuren en Wil van der Schans

Politiesamenwerking in Europa Dossier Europa – deel 2 Wil van der Schans en Jelle van Buuren Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame weg naar een Europees rechtssysteem. De formele Europese politie- […]