Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

275 Boeken gevonden

Bajesboek

Auteur(s):

Hettie Cremers en Gerard de Jonge

08/02/2008

handboek voor gedetineerden Gerard de Jonge Hettie Cremers Adviezen zijn verstrekt door George Sánchez, ervaringsdeskundige. Vraagbaak voor gedetineerden, hun omgeving, en hun hulpverleners Na vele jaren is het eindelijk weer gelukt om alle aspecten van het strafrecht in een toegankelijke taal weer te geven. De wildgroei aan regels en maatregelen is in deze volledig geactualiseerde […]

Over de democratie in Amerika II

Auteur(s):

Alexis de Tocqueville en W.J. Schuijt

04/11/2007

Vertaald door Dr. W.J. Schuijt “Terwijl de partijen zich met de dag van morgen bezig houden, heb ik willen nadenken over de toekomst.” Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville wordt in 1805 te Parijs geboren uit een oud adellijk geslacht. Tijdens de Franse Revolutie van 1789 heeft de familie haar trouw aan de koningen met […]

De Peutinger-kaart en de Lage Landen

Auteur(s):

Studiekring Eerste Millennium

02/11/2007

UITVERKOCHT Vergeten verleden 2 De Peutingerkaart is een kopie van een plattegrond van de wegen in het Romeinse rijk tijdens de vierde eeuw na Chr. Er zijn ongetwijfeld voorlopers van deze wegenkaart geweest, maar daarvan is er geen bewaard gebleven. De kaart is een volstrekt uniek document. U maakt er in dit boek indringend kennis […]

Ik kom liefst wat te laat

Auteur(s):

Bert Decorte

01/10/2007

UITVERKOCHT   Voor bewezen diensten 2 In Ik kom liefst wat te laat koos Ingmar Heytze de mooiste gedichten van zijn Vlaamse collega Bert Decorte, als een hommage aan diens dichterschap, dat in 1937 begon in het roemruchte tijdschrift Forum, waarna hij met open armen onthaald werd als „sedert Paul van Ostaijen het eerste wonderkind […]

Solidariteit in anonimiteit

Auteur(s):

Bart de Cort

15/05/2007

De geschiedenis van de leden van de Onafhankelijke Socialistische Partij Bart de Cort Wat is de overeenkomst tussen de schrijver Sal Santen, de uitgever Geert van Oorschot, de publicist Jacques de Kadt, de neerlandicus Garmt Stuiveling, de componist Marius Flothuis en de chroniqueur van de Indische bellettrie Rob Nieuwenhuys? Zij allen waren in hun jonge […]

Het buitenaardse raadsel

Auteur(s):

Marcel van Beurden

Over vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen Marcel van Beurden Bestaan vliegende schotels? Worden er echt mensen door buitenaardse wezens ontvoerd? Marcel van Beurden denkt van niet. Maar wat is er dan te zien op die foto's waar vliegende schotels op lijken te staan? En al die mensen die beweren zo'n vliegende […]

De toorn

Auteur(s):

Johan van Tilburg

De toorn is de debuutbundel van Johan van Tilburg (1970). In korte, heldere, titelloze gedichten schrijft hij enerzijds over persoonlijke thema’s van alle tijden, terwijl hij anderzijds een kritische vinger aan de pols van de tijd houdt. De kraag van mijn jas steek ik wat meer omhoog, Ter bescherming van de gure elementen; de bescheiden […]

Onder druk

Auteur(s):

Jelle van Buuren, Buro Jansen & Janssen, en Wil van der Schans

10/04/2007

Terrorismebestrijding in Nederland Jansen & Janssen dossier 2 Buro Jansen & Janssen Nederland staat onder druk. De angst voor aanslagen door radicale Islamitische groepen is alom aanwezig. De regering heeft de afgelopen jaren een groot aantal wetten en maatregelen genomen die het terroristisch gevaar moeten bezweren. Maar angst is een slechte raadgever. Critici menen dat […]

Een man tegen de staat

Auteur(s):

Alexander Nijeboer

UITVERKOCHT De strijd van defensieklokkenluider Fred Spijkers Op 14 september 1984 voert Rob Ovaa, munitiespecialist van Defensie, tests uit met een mortiermijn van Nederlandse makelij. Bij de leiding is dan al bekend dat de mijn ernstige gebreken vertoont. Er zijn al eerder ongelukken mee gebeurd, met fatale afloop. Eigenlijk zou het wapen niet meer gebruikt […]

Voorheen de klassenstrijd

Auteur(s):

André Joosten

09/04/2007

André Joosten Voorheen de klassenstrijd bundelt 53 kronieken die eerder verschenen in de vakbondsbladen Bondig en FNV Magazine. Pronkstukjes over de lotgevallen van werknemers, advocaten, rechters, vakbonden en ondernemingsraden in een wondere wereld. Subtiel en relativerend maakt de schrijver zijn lezers deelgenoot van zijn fascinaties, overdenkingen en zijn opwinding over sociaal (on)recht. Een pleidooi voor […]

Misleidende methode

Auteur(s):

Jelle van Buuren, Buro Jansen & Janssen, en Wil van der Schans

Jansen & Janssen Dossier 1 Buro Jansen & Janssen Vervolg op ‘De vluchteling achtervolgd’, het in 1990 door Buro Jansen & Janssen uitgevoerde onderzoek naar de bemoeienissen van de BVD met vluchtelingen en asielzoekers. De belangrijkste conclusie toen was dat het voor de betrokkenen onduidelijk en verwarrend was dat de BVD ook via de politie […]

Lux Libertas en Leugens

Auteur(s):

Micha Kat

Het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad Micha Kat Op 6 mei 2002 schreef Folkert Jensma zijn beruchte “demoniserings-commentaar”. Een politicus van in principe onbesproken gedrag die op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen, werd nadrukkelijk in de sfeer getrokken van racisme, vreemdelingenhaat en Nazi-Duitsland. De “nette” krant NRC Handelsblad trad hiermee […]

Keizer in lompen

Auteur(s):

Jelle van Buuren en Wil van der Schans

Politiesamenwerking in Europa Dossier Europa – deel 2 Wil van der Schans en Jelle van Buuren Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame weg naar een Europees rechtssysteem. De formele Europese politie- […]

Formule WS

Auteur(s):

René van der Velden

05/04/2007

de andere reclassering René van der Velden De HVO-afdeling voor Welzijnswerk Strafrechtmoeilijkheden doet van zich horen. Dit is een publicatie om te vertellen over het werk. Ook en vooral om inzichtelijk te maken op welke principes dit werk gebouwd is. De schrijver, René van der Velden, was al langere tijd bekend met en onder de […]

De Bruidenoorlog

Auteur(s):

Roel van Duijn

03/04/2007

Gemengde liefde en oorlog in Macedonië Roel van Duijn Macedonië, het hart van de Balkan, is een spiegel van de groeiende problemen op etnisch gebied in Nederland. Roel van Duijn reisde jarenlang op de Balkan rond; hij leerde de taal en verdiepte zich in de sociale explosies die zich voordoen wanneer er romances opbloeien, tussen […]

Europees asielbeleid in 2000

Auteur(s):

Jelle van Buuren en Wil van der Schans

02/04/2007

Dossier Europa deel 1 Jelle van Buuren, Wil van der Schans Eén Europa. De slogans, affiches en spotjes op de tv schilderen een mooi plaatje: geen grenzen, gelijke rechten en economische groei. Jongeren reizen van Noord naar Zuid, goederen zijn onbeperkt verplaatsbaar, ouderen verzekerd van hun bestaan. Toch is er een groep die soms letterlijk […]

Alles is er niet

Auteur(s):

Anneke van Ammelrooij

01/04/2007

De mythe van de Iraakse wederopbouw Anneke van Ammelrooij Kort na de bevrijding van Irak trok Anneke van Ammelrooy naar Bagdad om zich bij haar Nederlands-Irakese man Ismael Zayer te voegen. Ze kwam aan in een zwaar verwaarloosde stad, met een verpauperde en volslagen cynisch geworden bevolking. Haar man werd herenigd met zijn kinderen die […]

Late lyriek

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

27/02/2007

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 4   Vertaald door Hans Boland Poesjkin is niet rechtstreeks betrokken bij de mislukte opstand tegen de Romanov-tsaren in december 1825. Hij wordt dan ook negen maanden later door de nieuwe tsaar, Nicolaas I, ontlast van de status van politiek balling die hem in 1820 is opgelegd. Het eerste gedicht […]

Weldoeners

Auteur(s):

Els de Groen

10/01/2007

of de liefdadigheidsmaffia Dat wie geld heeft, macht heeft, is een oeroude wijsheid. Oost-Europa is niet bevrijd van het marxistisch kapitalisme, maar overgegooid in de armen van het neoliberalisme. Kopstukken uit de geheime dienst trokken een ander jasje aan en verrijkten zich schandelijk in de privatiseringsgolf na de val van de muur. Dat geld kwam […]

06/01/2007

De vóór-geschiedenis van de ‘GROOTE’ oorlog Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de ‘Eerste Wereldoorlog’ van 1914-1918 Deel 1 – basisboek (1702-1871) Fré Morel Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van […]