Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

287 Boeken gevonden

Humanisme als zelfbeschikking

Auteur(s):

Rob Tielman

11/11/2016

Levensherinneringen van een homohumanist Humanistisch Erfgoed 21 Humanisme is volgens Rob Tielman (1946) het opkomen voor het recht van iedereen om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven zolang het zelfbeschikkingsrecht van anderen daardoor niet in gevaar komt. Hij ziet de gelijkberechtiging van homoseksualiteit als een toetssteen voor een democratische rechtstaat. Dat […]

Alles werd politiek

Auteur(s):

Elise van Alphen

03/10/2016

De verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980 Humanistisch Erfgoed 20 De jaren zestig van de vorige eeuw staan in het nationale geheugen gegrift als een periode waarin veel, zo niet alles politiek was. Was het toen niet de tijd dat feministen het persoonlijke als […]

Memoires 1986-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

28/09/2016

Deel 41 15 april 1986 Ik lunchte met Romanov in het Intourist Hotel, nog steeds razend dat een USSR-delegatie met vijf man naar New York zou reizen. Het scheelde weinig of we hadden werkelijk een twistgesprek gekregen. „I am free to tell you, Willem, you are wrong. I am no longer in government service. What […]

10/09/2016

Reportage KRITISCHE KLASSIEKEN 14 Het was 7 november 1917 en wie het nieuws hoorde, viel van zijn stoel: in Rusland had een relatief kleine groep bolsjewieken de macht gegrepen, het autocratische bewind van de tsaar vernietigd en de eerste proletarische arbeidersstaat ter wereld uitgeroepen. Het was de geboorte van een experiment dat een stempel zou […]

De eeuw van Sonja Prins

Auteur(s):

Sonja Prins en Lidy Nicolasen

11/08/2016

Burgerkind, revolutionair, kluizenaar Dichteres Sonja Prins (1912) stamt uit een geslacht van kunstenaars en intellectuelen dat in het begin van de vorige eeuw aan de ketenen van de burgerij ontsnapt en de proletarische revolutie omhelst. Haar vader is Nederlands laatste bohemien, haar moeder juriste. Aan de hand van gesprekken met Sonja Prins zelf, dagboeken en […]

Het hart van de zorg

Auteur(s):

Inge Mans

05/07/2016

Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010) De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze veranderingen worden vaak beschreven in termen van maatschappelijke idealen, zorgmodellen en beleidsdoelen van de overheid. Inge Mans laat zien hoe verschillende idealen en modellen in de […]

Memoires 1985-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

23/06/2016

Deel 40 26 november 1985 Terwijl ik met De Mari aan het praten was, zag ik Spoor en Lurvink lopen. Lurvink stuurde Spoor op me af, die me zelfs niet begroette en totaal over zijn toeren was. „Waarom praat je met die kerels van De Telegraaf,” was zijn eerste verwijt. „Omdat het tenslotte ook journalisten […]

Brieven

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

02/06/2016

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 9   Vertaald door Hans Boland Een biografie mag nog zo objectief, intelligent en integer zijn, de stem van de biograaf blijft allesbepalend. Een brievenboek heeft een fundamenteel andere inslag. De correspondentie die iemand bij zijn dood nalaat moet het tegen een goede biografie afleggen als het gaat om geboekstaafde […]

Aantekeningen en appendices

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 10   Samengesteld door Hans Boland Toen uitgeverij Papieren Tijger eind vorige eeuw besloot tot een uitgave van het volledige verzamelde werk van Alexandr Poesjkin in Nederlandse vertaling, door één enkele vertaler te verrichten, stelde die zich heimelijk – om niet te worden afgerekend op zijn hoogmoed – ten doel […]

Sering en Vlag

Auteur(s):

John Berger

20/05/2016

De vrucht van hun arbeid, deel 3 KRITISCHE KLASSIEKEN 13 Sering en Vlag is het derde en afsluitende deel van De vrucht van hun arbeid. In deze roman zijn de plattelanders uit de eerste twee delen naar de grote stad vertrokken, omdat ze als kleine boer economisch niet meer konden overleven. Sering en Vlag is […]

Ver weg in Europa

Auteur(s):

John Berger

06/05/2016

De vrucht van hun arbeid, deel 2 KRITISCHE KLASSIEKEN 12 Ver weg in Europa bestaat uit een serie liefdesverhalen tegen de achtergrond van het verdwijnen van het traditionele leven in een bergdorp. Berger toont zich daarbij een indrukwekkende notulist van de dood van een boerencultuur en vertelt zijn verhalen in een krachtige, beeldende taal. Hoewel […]

Memoires 1985-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

13/04/2016

Deel 39 27 juni 1985 Vanmiddag waren de opnames van Hier is … Adriaan van Dis. (…) We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer Van Dis, wat meteen al veel verpeste. (…) Maar geleidelijk aan werd hij steeds vervelender. Journalisten namen mij niet serieus, beweerde hij. Daarna geloofde hij niets van mijn rol op […]

Oekraïne in het kruisvuur

Auteur(s):

Chris Kaspar de Ploeg

17/03/2016

Beeld en werkelijkheid achter de informatieoorlog Oekraïne is verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Beide kanten beschuldigen elkaar van samenwerking met fascisten; van het plegen van oorlogsmisdaden; van het dienen van buitenlandse belangen. Deze proxy-oorlog tussen Rusland en het Westen ging gepaard met een hevige informatieoorlog. In die verwarrende context wordt Nederland geacht op 6 april […]

Het varken aarde

Auteur(s):

John Berger

11/02/2016

De vrucht van hun arbeid deel 1 KRITISCHE KLASSIEKEN 11 Het varken aarde is het eerste deel van de trilogie De vrucht van hun arbeid, die John Berger in de jaren ’80 van de vorige eeuw schreef. In het begin van de jaren ’70 werd Berger ook in Neder­land bekend door vertalingen van zijn kunst­historische […]

Memoires 1984-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

27/01/2016

Deel 38 6 augustus 1984 In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5 miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling” inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats […]

De glasblazers

Auteur(s):

Daphne du Maurier

27/11/2015

UITVERKOCHT KRITISCHE KLASSIEKEN 10 uit het Engels vertaald door R.W.M. Kliphuis-Vlaskamp met een nawoord van Bart Verheijen Tegen het einde van de achttiende eeuw vinden er in heel Europa grote veranderingen plaats. Het is de tijd van de Franse Revolutie, die in 1789 uitbreekt en een nauwelijks geëvenaarde politieke omwenteling veroorzaakt die ook in de […]

1793

Auteur(s):

Victor Hugo en Tatjana Daan

22/10/2015

vertaald uit het Frans door Tatjana Daan Groots en meeslepend was de Franse Revolutie; groots en meeslepend is Victor Hugo’s evocatie van deze zinderende titanenstrijd tussen de oude en nieuwe wereld in zijn laatste roman, 1793. Hier wordt geen geschiedenis geschreven,  hier wordt de lezer meegetrokken in de chaos van de gebeurtenissen en ondervindt hij […]

Tussen autonomie en humaniteit

Auteur(s):

Vincent Stolk

14/09/2015

De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970 Humanistisch Erfgoed 19 Hoe denken vrijdenkers, anarchisten en humanisten over opvoeding en onderwijs en hoe hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijs in Nederland? Dat zijn de vragen die in Tussen autonomie of humaniteit centraal staan. Het […]

Memoires 1984-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

18/08/2015

Deel 37 3 maart 1984 Bouterse zei vervolgens dat André Haakmat eigenlijk terug wilde komen in Paramaribo. „Hij weet alles van de rol van de CIA hier. Maakt u maar een interview met hem. Als ik zou publiceren wat Haakmat me schrijft dan zou je wat beleven.” Ik zei bereid te zijn een poging te […]

De novellen in verzen

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

17/06/2015

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 1 HERZIENE TWEEDE DRUK   Vertaald door Hans Boland Novellen in verzen zijn berijmde korte verhalen met een liefdesintrige; behalve Poesjkins eersteling in dit genre, Roeslan en Ljoedmila, hebben al zijn novellen in verzen echter ook een sociaal dan wel een historisch thema. In zijn “Romantische” of “Zuidelijke” versvertellingen (De […]