Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

283 Boeken gevonden

De eeuw van Sonja Prins

Auteur(s):

Sonja Prins en Lidy Nicolasen

11/08/2016

Burgerkind, revolutionair, kluizenaar Dichteres Sonja Prins (1912) stamt uit een geslacht van kunstenaars en intellectuelen dat in het begin van de vorige eeuw aan de ketenen van de burgerij ontsnapt en de proletarische revolutie omhelst. Haar vader is Nederlands laatste bohemien, haar moeder juriste. Aan de hand van gesprekken met Sonja Prins zelf, dagboeken en […]

Het hart van de zorg

Auteur(s):

Inge Mans

05/07/2016

Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010) De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze veranderingen worden vaak beschreven in termen van maatschappelijke idealen, zorgmodellen en beleidsdoelen van de overheid. Inge Mans laat zien hoe verschillende idealen en modellen in de […]

Memoires 1985-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

23/06/2016

Deel 40 26 november 1985 Terwijl ik met De Mari aan het praten was, zag ik Spoor en Lurvink lopen. Lurvink stuurde Spoor op me af, die me zelfs niet begroette en totaal over zijn toeren was. „Waarom praat je met die kerels van De Telegraaf,” was zijn eerste verwijt. „Omdat het tenslotte ook journalisten […]

Brieven

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

02/06/2016

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 9   Vertaald door Hans Boland Een biografie mag nog zo objectief, intelligent en integer zijn, de stem van de biograaf blijft allesbepalend. Een brievenboek heeft een fundamenteel andere inslag. De correspondentie die iemand bij zijn dood nalaat moet het tegen een goede biografie afleggen als het gaat om geboekstaafde […]

Aantekeningen en appendices

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 10   Samengesteld door Hans Boland Toen uitgeverij Papieren Tijger eind vorige eeuw besloot tot een uitgave van het volledige verzamelde werk van Alexandr Poesjkin in Nederlandse vertaling, door één enkele vertaler te verrichten, stelde die zich heimelijk – om niet te worden afgerekend op zijn hoogmoed – ten doel […]

Sering en Vlag

Auteur(s):

John Berger

20/05/2016

De vrucht van hun arbeid, deel 3 KRITISCHE KLASSIEKEN 13 Sering en Vlag is het derde en afsluitende deel van De vrucht van hun arbeid. In deze roman zijn de plattelanders uit de eerste twee delen naar de grote stad vertrokken, omdat ze als kleine boer economisch niet meer konden overleven. Sering en Vlag is […]

Ver weg in Europa

Auteur(s):

John Berger

06/05/2016

De vrucht van hun arbeid, deel 2 KRITISCHE KLASSIEKEN 12 Ver weg in Europa bestaat uit een serie liefdesverhalen tegen de achtergrond van het verdwijnen van het traditionele leven in een bergdorp. Berger toont zich daarbij een indrukwekkende notulist van de dood van een boerencultuur en vertelt zijn verhalen in een krachtige, beeldende taal. Hoewel […]

Memoires 1985-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

13/04/2016

Deel 39 27 juni 1985 Vanmiddag waren de opnames van Hier is … Adriaan van Dis. (…) We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer Van Dis, wat meteen al veel verpeste. (…) Maar geleidelijk aan werd hij steeds vervelender. Journalisten namen mij niet serieus, beweerde hij. Daarna geloofde hij niets van mijn rol op […]

Oekraïne in het kruisvuur

Auteur(s):

Chris Kaspar de Ploeg

17/03/2016

Beeld en werkelijkheid achter de informatieoorlog Oekraïne is verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Beide kanten beschuldigen elkaar van samenwerking met fascisten; van het plegen van oorlogsmisdaden; van het dienen van buitenlandse belangen. Deze proxy-oorlog tussen Rusland en het Westen ging gepaard met een hevige informatieoorlog. In die verwarrende context wordt Nederland geacht op 6 april […]

Het varken aarde

Auteur(s):

John Berger

11/02/2016

De vrucht van hun arbeid deel 1 KRITISCHE KLASSIEKEN 11 Het varken aarde is het eerste deel van de trilogie De vrucht van hun arbeid, die John Berger in de jaren ’80 van de vorige eeuw schreef. In het begin van de jaren ’70 werd Berger ook in Neder­land bekend door vertalingen van zijn kunst­historische […]

Memoires 1984-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

27/01/2016

Deel 38 6 augustus 1984 In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5 miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling” inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats […]

De glasblazers

Auteur(s):

Daphne du Maurier

27/11/2015

UITVERKOCHT KRITISCHE KLASSIEKEN 10 uit het Engels vertaald door R.W.M. Kliphuis-Vlaskamp met een nawoord van Bart Verheijen Tegen het einde van de achttiende eeuw vinden er in heel Europa grote veranderingen plaats. Het is de tijd van de Franse Revolutie, die in 1789 uitbreekt en een nauwelijks geëvenaarde politieke omwenteling veroorzaakt die ook in de […]

1793

Auteur(s):

Victor Hugo en Tatjana Daan

22/10/2015

vertaald uit het Frans door Tatjana Daan Groots en meeslepend was de Franse Revolutie; groots en meeslepend is Victor Hugo’s evocatie van deze zinderende titanenstrijd tussen de oude en nieuwe wereld in zijn laatste roman, 1793. Hier wordt geen geschiedenis geschreven,  hier wordt de lezer meegetrokken in de chaos van de gebeurtenissen en ondervindt hij […]

Tussen autonomie en humaniteit

Auteur(s):

Vincent Stolk

14/09/2015

De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970 Humanistisch Erfgoed 19 Hoe denken vrijdenkers, anarchisten en humanisten over opvoeding en onderwijs en hoe hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijs in Nederland? Dat zijn de vragen die in Tussen autonomie of humaniteit centraal staan. Het […]

Memoires 1984-A

Auteur(s):

Willem Oltmans

18/08/2015

Deel 37 3 maart 1984 Bouterse zei vervolgens dat André Haakmat eigenlijk terug wilde komen in Paramaribo. „Hij weet alles van de rol van de CIA hier. Maakt u maar een interview met hem. Als ik zou publiceren wat Haakmat me schrijft dan zou je wat beleven.” Ik zei bereid te zijn een poging te […]

De novellen in verzen

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

17/06/2015

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 1 HERZIENE TWEEDE DRUK   Vertaald door Hans Boland Novellen in verzen zijn berijmde korte verhalen met een liefdesintrige; behalve Poesjkins eersteling in dit genre, Roeslan en Ljoedmila, hebben al zijn novellen in verzen echter ook een sociaal dan wel een historisch thema. In zijn “Romantische” of “Zuidelijke” versvertellingen (De […]

Bevochten groei

Auteur(s):

Anne van Arend en Lou Keune

23/04/2015

samengesteld door Lou Keune Anne van Arend (Utrecht 1923 – Vught 2009) liet een groot aantal autobiografische verhalen achter. Een deel daarvan gaat over haar kindertijd tot en met de bevrijding van 1945. Al in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw hadden ook in Nederland veel Joden confronterende ervaringen met het opkomend […]

ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide

Auteur(s):

Paul Moussault en Barbara Sahakian

17/04/2015

Stadsguerrilla tegen Turkije (1975-1988) De woede over de Armeense genocide en de ontkenning daarvan, het verloren grondgebied en het leven in de diaspora vormen de primaire achtergrond waartegen de acties van de Armeense guerrilla moeten worden beschouwd. De Armeense guerrilla’s vormden de schrik van het Turkse corps diplomatique. Het onrecht was niet anoniem, het had […]

Goethe in Dachau

Auteur(s):

Nico Rost

30/03/2015

KRITISCHE KLASSIEKEN 9 Nico Rost zou vooral bekend worden als vertaler van het neusje van de zalm van de Duitse literatuur. In de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw verbleef hij in Duitsland en vertaalde er in hoog tempo werk van o.a. Anna Seghers, Alfred Döblin, Joseph Roth, Ernst Toller en Hans Fallada. […]

Memoires 1983-B

Auteur(s):

Willem Oltmans

19/02/2015

Deel 36 5 december 1983 Terwijl ik op een bankje in Fort Zeelandia zat te wachten op Naarendorp klapte een wachtcommandant in zijn handen naar mij. „Roep je je hondje zo ook?” vroeg ik. Dit leidde ertoe dat ik werd opgebracht door de Militaire Politie. We gingen het kantoor in. Ze wilden lezen wat ik […]