Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

273 Boeken gevonden

Het boek van de cineast

Auteur(s):

Sonja Prins

20/10/2006

UITVERKOCHT   Voor bewezen diensten 1 Sonja Prins (Haarlem, 1912) richtte op achttienjarige leeftijd het linkse avant-gardistische blad Front op, waarin ondermeer John Dos Passos en Ezra Pound publiceerden. Ze debuteerde als dichter in 1933 onder het pseudoniem Wanda Koopman met Proeve in strategie. Tussen 1934 en 1937 kreeg ze haar drie kinderen. In de […]

Hoe maakbaar is veiligheid?

Auteur(s):

Bart van Klink en Nicolle Zeegers

12/03/2006

Vlugschrift 19 Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht Onder redactie van Bart van Klink en Nicolle Zeegers In haar strijd tegen het terrorisme vaardigt de Nederlandse regering aan de lopende band nieuwe wetgeving uit. De vraag is hoe effectief dergelijke wetgeving kan zijn. Hoe maakbaar is veiligheid? Deze vraag komt op naar aanleiding van […]

De hele waarheid

Auteur(s):

Pamela Stark

18/10/2005

Verhalen uit de praktijk van orgaantransplantatie Hebt u een formulier ontvangen van het Donorregister? Orgaandonor worden… of niet? De hele waarheid kan u helpen uw mening te vormen. In dit boek komen verschillende (ervarings)deskundigen aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun twijfels, overtuigingen, persoonlijke belevingen. Dit boek geeft geen uitsluitsel over wat uw persoonlijke […]

Jongensjaren

Auteur(s):

Alexander Nijeboer

16/09/2005

UITVERKOCHT Jongensjaren is het poëziedebuut van Alexander Nijeboer en bevat een selectie van 30 gedichten, deels eerder gepubliceerd in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Het is een drieluik over opgroeien en vriendschappen. Over winnen en verliezen. Over verwondering, woede en verbijstering. Over nuchter en dronken. Over seks, vrouwen en de liefde. Maar boven alles gaat Jongensjaren […]

Requiem voor de hulp

Auteur(s):

Theo Ruyter

15/09/2005

de ondergang van een bedrijfstak Vlugschrift 18 Theo Ruyter Van tijd tot tijd zijn, in verschillende landen, de doodsklokken geluid over de ontwikkelingshulp, waarmee sinds de jaren vijftig van de afgelopen eeuw ooit vanuit Europa gekoloniseerde gebieden moesten worden opgestoten in de vaart der volkeren. Sinds kort krijgt de ontwikkelingshulp weer wind in de zeilen […]

Vluchtig als een droom

Auteur(s):

Jan Jonk en William Shakespeare

05/04/2005

introductie van de nieuwe vertaling van de volledige werken van Shakespeare Vertaald door Jan Jonk Fragment: “Proberen te begrijpen wat er staat, betekent in ieder geval een leven lang gefascineerd zijn door woorden en hun geschiedenis, er langzaam achter komen dat ieder woord in het 16e-eeuwse Vroeg-Modernengels òf een andere betekenis had dan nu, òf […]

Lyriek in ballingschap

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

10/02/2005

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 3   Vertaald door Hans Boland Op 6 mei 1820, drie weken voor zijn eenentwintigste verjaardag, verlaat de veelbelovende dichter, tevens enfant terrible, Alexandr Poesjkin de Russische hoofdstad Sint-Petersburg, waar hij bijna drie jaar heeft ‘gelanterfant’. Zijn vertrek is gelast door tsaar Alexander I, wiens woede is gewekt door gedichten […]

Met de wapens

Auteur(s):

Jos Houtsma

05/01/2005

Roman over de stadsguerrilla Jos Houtsma Caleidoscopische historische roman over de praktijk van de gewapende strijd in Duitsland in het begin van de jaren zeventig. Spannend, grappig en razendsnel! Een uniek boek, juist in deze tijd zeer actueel door het verband met wat jonge moslims in Nederland bezighoudt. West-Duitsland, 1970. Onder de naam Roodfront neemt […]

Protestbewegingen

Auteur(s):

Dirk Kloosterboer

21/11/2004

Wie doet eraan mee en wanneer hebben ze effect Vlugschrift 17 Dirk Kloosterboer De afgelopen jaren wisten de andersglobalisten de aandacht op zich te vestigen met spectaculaire acties bij internationale topontmoetingen. In Nederland heeft de beweging nog niet zoveel van zich laten horen, maar in reactie op de oorlog in Irak en het beleid van […]

Willibrord en Bonifatius

Auteur(s):

Studiekring Eerste Millennium

03/11/2004

UITVERKOCHT Waren ze ooit in Nederland? Vergeten verleden 1 Dit boek gaat vooral over twee bekende heiligen: Willibrordus en Bonifatius, en over een bepaalde plaats: Traiectum. De vraag die aan de orde is, luidt: waar lag het Traiectum dat van belang was in het leven en werk van Willibrord en Bonifatius? Het zoeken naar deze […]

De haren van Jeanette

Auteur(s):

Guus Houtzager

03/07/2004

Roman in verzen   De zes voornaamste personages uit dit boek – Yvon en Bart, Herman en Roos, de heer Van Booven en Jeanette – gaan in hun vrijages rigoureus tekeer, ten koste van elkaar. Niet te geloven en bizar, hoe zij al hun geluk verspelen door hun rare grillen, door wellust en bezetenheid. Liefdesverhoudingen […]

Punk in Rhenen

Auteur(s):

Harry Zevenbergen

12/05/2004

Punk in Rhenen beschrijft de absurditeit van het kleine en grote onrecht in het leven. In de gedichten voeren humor, pathetiek, woede en sentimenten afwisselend de boventoon. Dichter/schrijver, bloemlezer en literair promotor Harry Zevenbergen is geboren in Randwijk, opgegroeid in Rhenen en woont nu sinds jaar en dag in Den Haag. Hij is een veelzijdig […]

Laster en andere vertellingen

Auteur(s):

A.P. Tsjechov en G.C. Zilverschoon

15/04/2004

UITVERKOCHT Vertaald door G.C. Zilverschoon Al tijdens zijn korte leven verwierf Anton Tsjechov (1860-1904) faam als verteller. In het Nederlandse taalgebied is hij in de eerste plaats bekend van toneelstukken als De kersentuin en Oom Wanja, maar in Rusland zijn vooral zijn korte verhalen geliefd, waarin hij zich een scherp observator toont, die met weinig […]

… Is Eénoog koning

Auteur(s):

Willem Oltmans

21/12/2003

In …Is Eénoog koning vervolgt Willem Oltmans zijn zoektocht naar waarheid achter de schermen van de wereldpolitiek. Dit boek behandelt vooral gebeurtenissen uit de jaren 80 en 90. Uitgebreid komen Oltmans’ belevenissen met Desi Bouterse aan bod. Ook zijn activiteiten in Zuid-Afrika en de Sovjet-Unie, waar hij het computerbedrijf Apple in contact met het Kremlin […]

Sade Zaken

Auteur(s):

Anton Proosdij

14/12/2003

De 150 eenvoudige passies uit De 120 dagen van Sodom van D.A.F. de Sade Geïllustreerd door Anton Proosdij In De 120 dagen van Sodom, een onvoltooid manuscript uit 1785, beschrijft Markies de Sade 600 manieren om tot een ejaculatie te komen. De potsierlijkheid van veel van de ten tonele gevoerde passies is groot, zeker bij […]

diverse auteurs Vlugschrift 16 Van Isaac Newton is de uitspraak 'mensen bouwen teveel muren en niet genoeg bruggen'. Israël bouwt een muur om een deel van de Westelijke Jordaanoever en blaast hiermee alle symbolische bruggen op. Naar buiten wordt de schijn van 'onderhandelingen' in het kader van de 'Routekaart naar Vrede' opgehouden, maar van binnen […]

Explosieve materie

Auteur(s):

Martin Broek, Platform Tegen Wapenhandel, en Frank Slijper

25/11/2003

Nederlandse wapenhandel blootgelegd Martin Broek en Frank Slijper Falende controle op wapenexporten Nederland behoort al jaren tot de tien grootste wapenexporterende landen in de wereld. De defensie-industrie weet zich gesteund door een overheid die niet alleen informatie over wapenhandel geheimhoudt, maar ook structureel steun verleent aan deze tak van industrie. Na een jaren slepend beroep […]

Banvloek

Auteur(s):

Peter Edel

19/11/2003

Vlugschrift 15 Peter Edel In 2003 liep Peter Edel een porseleinkast aan gevoeligheden omver door in zijn boek De schaduw van de ster de geschiedenis van het zionisme aan een kritische analyse te onderwerpen. Het kwam hem op een door politiek en media uitgesproken banvloek te staan. Edel beschrijft zijn beweegredenen en staat stil bij […]

US terrorism & war in the Philippines

Auteur(s):

Jose Maria Sison

23/10/2003

Engelstalig Jose Maria Sison In het eerste deel van US Terrorism and war in the Philippines wordt professor Jose Maria Sison geïntroduceerd. Professor Sison is een Filippijns progressieve patriot die in Nederland woont als erkend politiek vluchteling. Sison heeft lang gestreden voor vrijheid en democratie in de Filippijnen en wordt daarvoor vervolgd in eigen land […]

Oud Worden Hoe Doe Je Dat?

Auteur(s):

Kor Bedee

15/09/2003

ervaringsdeskundigen aan het woord Samenstelling: Kor Bedee Redactie: Kor Bedee, dr. Marius Buning, prof. dr. David J. de Levita, drs. Rini Dippel In dit boek vertellen 34 ouderen tussen 65 en 97 jaar hun ervaringen met het ouder en oud worden. "Oud worden is van ons allemaal", zegt samenstelster Kor Bedee. Voor sommigen geldt dat […]