Selecteer een pagina

Boeken

  • Onderwerp

287 Boeken gevonden

Een man tegen de staat

Auteur(s):

Alexander Nijeboer

10/04/2007

UITVERKOCHT De strijd van defensieklokkenluider Fred Spijkers Op 14 september 1984 voert Rob Ovaa, munitiespecialist van Defensie, tests uit met een mortiermijn van Nederlandse makelij. Bij de leiding is dan al bekend dat de mijn ernstige gebreken vertoont. Er zijn al eerder ongelukken mee gebeurd, met fatale afloop. Eigenlijk zou het wapen niet meer gebruikt […]

Voorheen de klassenstrijd

Auteur(s):

André Joosten

09/04/2007

André Joosten Voorheen de klassenstrijd bundelt 53 kronieken die eerder verschenen in de vakbondsbladen Bondig en FNV Magazine. Pronkstukjes over de lotgevallen van werknemers, advocaten, rechters, vakbonden en ondernemingsraden in een wondere wereld. Subtiel en relativerend maakt de schrijver zijn lezers deelgenoot van zijn fascinaties, overdenkingen en zijn opwinding over sociaal (on)recht. Een pleidooi voor […]

Misleidende methode

Auteur(s):

Jelle van Buuren, Buro Jansen & Janssen, en Wil van der Schans

Jansen & Janssen Dossier 1 Buro Jansen & Janssen Vervolg op ‘De vluchteling achtervolgd’, het in 1990 door Buro Jansen & Janssen uitgevoerde onderzoek naar de bemoeienissen van de BVD met vluchtelingen en asielzoekers. De belangrijkste conclusie toen was dat het voor de betrokkenen onduidelijk en verwarrend was dat de BVD ook via de politie […]

Lux Libertas en Leugens

Auteur(s):

Micha Kat

Het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad Micha Kat Op 6 mei 2002 schreef Folkert Jensma zijn beruchte “demoniserings-commentaar”. Een politicus van in principe onbesproken gedrag die op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen, werd nadrukkelijk in de sfeer getrokken van racisme, vreemdelingenhaat en Nazi-Duitsland. De “nette” krant NRC Handelsblad trad hiermee […]

Keizer in lompen

Auteur(s):

Jelle van Buuren en Wil van der Schans

Politiesamenwerking in Europa Dossier Europa – deel 2 Wil van der Schans en Jelle van Buuren Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame weg naar een Europees rechtssysteem. De formele Europese politie- […]

Formule WS

Auteur(s):

René van der Velden

05/04/2007

de andere reclassering René van der Velden De HVO-afdeling voor Welzijnswerk Strafrechtmoeilijkheden doet van zich horen. Dit is een publicatie om te vertellen over het werk. Ook en vooral om inzichtelijk te maken op welke principes dit werk gebouwd is. De schrijver, René van der Velden, was al langere tijd bekend met en onder de […]

De Bruidenoorlog

Auteur(s):

Roel van Duijn

03/04/2007

Gemengde liefde en oorlog in Macedonië Roel van Duijn Macedonië, het hart van de Balkan, is een spiegel van de groeiende problemen op etnisch gebied in Nederland. Roel van Duijn reisde jarenlang op de Balkan rond; hij leerde de taal en verdiepte zich in de sociale explosies die zich voordoen wanneer er romances opbloeien, tussen […]

Europees asielbeleid in 2000

Auteur(s):

Jelle van Buuren en Wil van der Schans

02/04/2007

Dossier Europa deel 1 Jelle van Buuren, Wil van der Schans Eén Europa. De slogans, affiches en spotjes op de tv schilderen een mooi plaatje: geen grenzen, gelijke rechten en economische groei. Jongeren reizen van Noord naar Zuid, goederen zijn onbeperkt verplaatsbaar, ouderen verzekerd van hun bestaan. Toch is er een groep die soms letterlijk […]

Alles is er niet

Auteur(s):

Anneke van Ammelrooij

01/04/2007

De mythe van de Iraakse wederopbouw Anneke van Ammelrooij Kort na de bevrijding van Irak trok Anneke van Ammelrooy naar Bagdad om zich bij haar Nederlands-Irakese man Ismael Zayer te voegen. Ze kwam aan in een zwaar verwaarloosde stad, met een verpauperde en volslagen cynisch geworden bevolking. Haar man werd herenigd met zijn kinderen die […]

Late lyriek

Auteur(s):

Alexandr Poesjkin en Hans Boland

27/02/2007

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 4   Vertaald door Hans Boland Poesjkin is niet rechtstreeks betrokken bij de mislukte opstand tegen de Romanov-tsaren in december 1825. Hij wordt dan ook negen maanden later door de nieuwe tsaar, Nicolaas I, ontlast van de status van politiek balling die hem in 1820 is opgelegd. Het eerste gedicht […]

Weldoeners

Auteur(s):

Els de Groen

10/01/2007

of de liefdadigheidsmaffia Dat wie geld heeft, macht heeft, is een oeroude wijsheid. Oost-Europa is niet bevrijd van het marxistisch kapitalisme, maar overgegooid in de armen van het neoliberalisme. Kopstukken uit de geheime dienst trokken een ander jasje aan en verrijkten zich schandelijk in de privatiseringsgolf na de val van de muur. Dat geld kwam […]

06/01/2007

De vóór-geschiedenis van de ‘GROOTE’ oorlog Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de ‘Eerste Wereldoorlog’ van 1914-1918 Deel 1 – basisboek (1702-1871) Fré Morel Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van […]

De armoede van het rijkrekenen

Auteur(s):

Sander Boelens

03/01/2007

Waarom het Nederlandse pensioenstelsel aan succes ten onder gaat Sander Boelens en Lies van Rijssen Mensen leven langer, het geboortecijfer loopt terug. Dus moet een steeds kleinere groep werkenden straks de premies voor steeds meer gepensioneerden opbrengen. Het pensioenstelsel komt daardoor onvermijdelijk onder zware druk te staan. De invoering van de euro heeft de problemen […]

Doodstraf voor Jessy

Auteur(s):

Manon van den Berg

15/12/2006

It only took one person’s friendship to release it all. – Jessy San Miguel Wanneer de 28-jarige Manon van den Berg een documentaire ziet over een vrouw die correspondeert met een ter dood veroordeelde, neemt ze een besluit dat haar leven ingrijpend zal veranderen. Ze geeft zich op om te gaan schrijven met een gevangene […]

Het boek van de cineast

Auteur(s):

Sonja Prins

20/10/2006

UITVERKOCHT   Voor bewezen diensten 1 Sonja Prins (Haarlem, 1912) richtte op achttienjarige leeftijd het linkse avant-gardistische blad Front op, waarin ondermeer John Dos Passos en Ezra Pound publiceerden. Ze debuteerde als dichter in 1933 onder het pseudoniem Wanda Koopman met Proeve in strategie. Tussen 1934 en 1937 kreeg ze haar drie kinderen. In de […]

Hoe maakbaar is veiligheid?

Auteur(s):

Bart van Klink en Nicolle Zeegers

12/03/2006

Vlugschrift 19 Over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht Onder redactie van Bart van Klink en Nicolle Zeegers In haar strijd tegen het terrorisme vaardigt de Nederlandse regering aan de lopende band nieuwe wetgeving uit. De vraag is hoe effectief dergelijke wetgeving kan zijn. Hoe maakbaar is veiligheid? Deze vraag komt op naar aanleiding van […]

De hele waarheid

Auteur(s):

Pamela Stark

18/10/2005

Verhalen uit de praktijk van orgaantransplantatie Hebt u een formulier ontvangen van het Donorregister? Orgaandonor worden… of niet? De hele waarheid kan u helpen uw mening te vormen. In dit boek komen verschillende (ervarings)deskundigen aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun twijfels, overtuigingen, persoonlijke belevingen. Dit boek geeft geen uitsluitsel over wat uw persoonlijke […]

Jongensjaren

Auteur(s):

Alexander Nijeboer

16/09/2005

UITVERKOCHT Jongensjaren is het poëziedebuut van Alexander Nijeboer en bevat een selectie van 30 gedichten, deels eerder gepubliceerd in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Het is een drieluik over opgroeien en vriendschappen. Over winnen en verliezen. Over verwondering, woede en verbijstering. Over nuchter en dronken. Over seks, vrouwen en de liefde. Maar boven alles gaat Jongensjaren […]

Requiem voor de hulp

Auteur(s):

Theo Ruyter

15/09/2005

de ondergang van een bedrijfstak Vlugschrift 18 Theo Ruyter Van tijd tot tijd zijn, in verschillende landen, de doodsklokken geluid over de ontwikkelingshulp, waarmee sinds de jaren vijftig van de afgelopen eeuw ooit vanuit Europa gekoloniseerde gebieden moesten worden opgestoten in de vaart der volkeren. Sinds kort krijgt de ontwikkelingshulp weer wind in de zeilen […]

Vluchtig als een droom

Auteur(s):

Jan Jonk en William Shakespeare

05/04/2005

introductie van de nieuwe vertaling van de volledige werken van Shakespeare Vertaald door Jan Jonk Fragment: “Proberen te begrijpen wat er staat, betekent in ieder geval een leven lang gefascineerd zijn door woorden en hun geschiedenis, er langzaam achter komen dat ieder woord in het 16e-eeuwse Vroeg-Modernengels òf een andere betekenis had dan nu, òf […]